Een bedreiging oplossen die is gevonden met Symantec Endpoint Protection MobileResolve a threat found by Symantec Endpoint Protection Mobile

Symantec Endpoint Protection Mobile heeft een mogelijke bedreiging gevonden op uw apparaat. U moet het probleem oplossen om weer toegang te krijgen tot uw e-mail, apps en bestanden van uw werk of school.Symantec Endpoint Protection Mobile has found a potential threat on your device, and you must fix the issue to regain access to your company or school email, apps, and files. Het bericht dat u te zien krijgt, ziet er ongeveer als volgt uit:The message that you see might look something like this one:

Skycure heeft een bedreiging gevonden op uw apparaat

Als u het probleem wilt oplossen, opent u de Symantec Endpoint Protection Mobile-app en volgt u de instructies in de app.To fix the issue, open the Symantec Endpoint Protection Mobile app, and follow the instructions shown in the app.

Wat wordt weergegeven als het geregistreerde apparaat geen toegang heeft tot e-mailberichten of bestandenWhat you might see if your enrolled device is blocked from accessing email or files

Als er een virus of een ander beveiligingsrisico op het geregistreerde apparaat is aangetroffen en u toegang wilt krijgen tot de bestanden of de e-mail van uw bedrijf, ziet u mogelijk een bericht dat er ongeveer als volgt uitziet:If there is a virus or other security threat on your enrolled device, and you try to access your company email or files, you might see a message like this one:

Skycure-foutbericht met een koppeling naar de website van de bedrijfsportal

Tik op de koppeling naar de portal voor apparaatbeheer om naar de website met de bedrijfsportal te gaan. Hier vindt u instructies voor het oplossen van het probleem.Tap the device management portal link to go to the Company Portal website, where you will see instructions on how to fix the issue.

Voorbeeld van een app die Symantec Endpoint Protection Mobile als een bedreiging zietExample of an app that Symantec Endpoint Protection Mobile sees as a threat

Als u een app hebt geïnstalleerd die door Symantec Endpoint Protection Mobile als een bedreiging wordt beschouwd, krijgt u een scherm te zien dat vergelijkbaar is met het volgende scherm:If you have installed an app that Symantec Endpoint Protection Mobile thinks is a threat, you'll see a screen that is similar to this one:

Voorbeeld van een Skycure-bericht met een viruswaarschuwing

Nadat u de app hebt verwijderd, krijgt u direct weer toegang tot de e-mail en gegevens van uw bedrijf.After you uninstall the app, you regain access to your company email and data right away. Als u de app niet verwijdert, hebt u geen toegang meer tot uw e-mail en gegevens totdat u de app wel verwijdert.If you ignore the request to uninstall the app, you will lose access to your email and data until you uninstall the app.

Nog hulp nodig?Still need help? Neem contact op met het ondersteuningsteam van uw bedrijf.Contact your company support. Controleer of de contactgegevens beschikbaar zijn op de bedrijfsportalwebsite.For contact information, check the Company Portal website.