U moet USB-foutopsporing uitschakelenYou need to turn off USB debugging

USB-foutopsporing is een modus waarin Android-apparaten kunnen communiceren met computers met het doel om Android-apps eenvoudiger te maken voor ontwikkelaars.USB debugging is a mode that lets Android devices communicate to computers with the purpose of making Android apps easier for developers. Hiermee wordt bepaalde toegang tot speciale onderdelen van de telefoon toegestaan; dit zijn onderdelen die mensen niet vaak hoeven te gebruiken.It allows certain access to specialized areas of the phone that most people don't need to interact with regularly. Dit is handig, maar als u deze toegang inschakelt, bestaat er een groter risico dat informatie in de verkeerde handen komt wanneer het apparaat wordt aangesloten op een computer.While useful, having this access turned on can place your device at additional risk of information being compromised when it is connected to a computer. Het ondersteuningsteam van het bedrijf vereist dat deze instelling wordt uitgeschakeld om de zakelijke gegevens op uw apparaat beter te beveiligen.Your company support has required this setting to be turned off to better protect the corporate data on your device.

U kunt USB-foutopsporing uitschakelen via Instellingen > Opties voor ontwikkelaars. Daar schakelt u USB-foutopsporing uit.You can turn off USB debugging by going to Settings > Developer options, and turn off USB debugging.

Wanneer u USB-foutopsporing hebt uitgeschakeld, wacht u enkele minuten. U kunt daarna uw Android-apparaat weer gewoon gebruiken voor het openen van bedrijfs- of schoolgegevens.After you turn off USB debugging, wait a few minutes, then you should be able to to use your Android device to access company or school data as usual.

Nog hulp nodig?Still need help? Neem contact op met het ondersteuningsteam van uw bedrijf.Contact your company support. Controleer of de contactgegevens beschikbaar zijn op de bedrijfsportalwebsite.For contact information, check the Company Portal website.