Beveiligingsrisicoscans inschakelen op uw apparaatEnable security threat scans on your device

Als u onbewust een onveilige app hebt geïnstalleerd, lopen de gegevens op uw apparaat gevaar.If you unknowingly install an unsafe app, your device data may be at risk. Om de gegevens op uw apparaat te beschermen, raden we u het volgende aan:To protect the data on your device, we recommend that you:

  • Download alleen apps van geverifieerde bronnen, zoals de Google Play Store.Only download apps from verified sources, such as the Google Play Store.
  • Schakel beveiligingsrisicoscans op uw apparaat in.Enable security threat scans on your device. Deze scans worden uitgevoerd door Google en hiermee wordt gecontroleerd of het veilig is om apps te installeren.These scans are performed by Google and verify that apps are safe to install.

Als u de scans op uw apparaat wilt inschakelen, gaat u naar Instellingen > Google > Beveiliging.To enable the scans on your device, go to Settings > Google > Security. Schakel Apparaat scannen op beveiligingsrisico's in.Turn on Scan device for security threats.

Op sommige Samsung-apparaten staat de instelling in Instellingen > Google > Beveiliging > Google Play Protect.On some Samsung devices, you may find the setting in Settings > Google > Security > Google Play Protect.

Nog hulp nodig?Still need help? Neem contact op met het ondersteuningsteam van uw bedrijf.Contact your company support. Controleer of de contactgegevens beschikbaar zijn op de bedrijfsportalwebsite.For contact information, check the Company Portal website.