U moet het op uw apparaat mogelijk maken om te scannen op beveiligingsrisico’sYou need to make your device able to scan for security threats

Op Android-apparaten kunnen apps worden gedownload en geïnstalleerd voor het uitvoeren van vele verschillende taken.Your Android device is able to download and install apps that can accomplish a wide variety of tasks. Niet alle apps zijn echter hetzelfde, en sommige apps kunnen problemen veroorzaken.Not all apps are equal, though, and some apps may cause issues. Een algemene aanbeveling is om alleen apps te downloaden van geverifieerde bronnen, zoals de Google Play Store.A general recommendation is to download apps only from verified sources, such as the Google Play Store. Het ondersteuningsteam van uw bedrijf heeft ervoor gekozen om de gegevens op uw apparaat extra te beveiligen door Google de apps te laten scannen die u installeert. Zo weet u zeker dat deze veilig zijn.One way your company support has decided to additionally protect the data on your device is by having Google scan the apps you're installing to make sure they're safe.

U kunt dit inschakelen via Instellingen > Google > Beveiliging. Schakel vervolgens Apparaat scannen op beveiligingsrisico's in.You can turn on this scanning by going to Settings > Google > Security, and turn on Scan device for security threats.

Nog hulp nodig?Still need help? Neem contact op met het ondersteuningsteam van uw bedrijf.Contact your company support. Controleer of de contactgegevens beschikbaar zijn op de bedrijfsportalwebsite.For contact information, check the Company Portal website.