U moet uw Android-apparaat bijwerkenYou need to update your Android device

Notitie

Door uw apparaat up-to-date te houden, hebt u toegang tot de nieuwste functies en zorgt u er bovendien voor dat het apparaat de meest beveiligde versie van het besturingssysteem heeft.Keeping your device up-to-date lets you access the newest features, and it also ensures that your device has the most secure version of its operating system. Microsoft en de meeste grote leveranciers raden in het algemeen aan om op zowel persoonlijke als zakelijke apparaten de nieuwste softwareversies te zetten.Microsoft and most major vendors generally recommend keeping both personal and corporate devices on the newest versions of software available to you.

Zorg ervoor dat u back-ups hebt van alle informatie op uw apparaat voordat u het apparaat gaat bijwerken.Before updating your device, be sure that you have backed up all of the information on it. Met een back-up kunt u uw gegevens herstellen als een update onderbroken wordt of kunt u uw gegevens overbrengen naar een vervangend apparaat.Keeping a backup can help you recover your data if something should interrupt any updates, or lets you transfer your information to a replacement device.

Werk uw Android-apparaat bij door te tikken op Instellingen > Over de telefoon.Update your Android device by tapping Settings > About phone. In de sectie Instellingen tikt u op Controleren op updates en installeert u de beschikbare update.In the Settings section, tap Check for Updates and install the available update.

Nog hulp nodig?Still need help? Neem contact op met het ondersteuningsteam van uw bedrijf.Contact your company support. Controleer of de contactgegevens beschikbaar zijn op de bedrijfsportalwebsite.For contact information, check the Company Portal website.