U moet het besturingssysteem van uw Android-apparaat bijwerkenYou need to update your Android device's operating system

Als er een bericht wordt weergegeven met de boodschap dat het niveau voor de Android-beveiligingspatch te laag is, moet u een update installeren om de beveiliging van uw apparaat te waarborgen.If you've seen a message that says your Android security patch level is too low, you need to install an update to ensure that your device remains secure. Een patch wordt uitgebracht om ervoor te zorgen dat uw software probleem blijft werken en up-to-date is.A patch is released to maintain software to keep it running smoothly and up-to-date. Het ondersteuningsteam van uw bedrijf wil dat u deze patch installeert om ervoor te zorgen dat de bedrijfsgegevens op uw apparaat zo goed mogelijk worden beveiligd.Your company support requires you to install this patch to make sure that corporate data is kept as protected as possible on your device. De locatie van de benodigde beveiligingspatch varieert en is afhankelijk van het type Android-apparaat dat u hebt.The location of the security patch you need will vary depending on what type of Android device you have.

Als u een Samsung-apparaat hebt, gaat u naar Instellingen > Over de telefoon en controleert u of ergens 'Knox' wordt weergegeven op het scherm.If you have a Samsung device, go to Settings > About phone, and check to see if the word "Knox" is anywhere onscreen. Als dit het geval is, volgt u de onderstaande instructies voor Samsung Knox.If so, follow the Samsung Knox directions below.

Notitie

Door uw apparaat up-to-date te houden, hebt u toegang tot de nieuwste functies en zorgt u er bovendien voor dat het apparaat de meest beveiligde versie van het besturingssysteem heeft.Keeping your device up-to-date lets you access the newest features, and it also ensures that your device has the most secure version of its operating system. Microsoft en de meeste grote leveranciers raden in het algemeen aan om op zowel persoonlijke als zakelijke apparaten de nieuwste softwareversies te zetten.Microsoft and most major vendors generally recommend keeping both personal and corporate devices on the newest versions of software available to you.

Zorg ervoor dat u back-ups hebt van alle informatie op uw apparaat voordat u het apparaat gaat bijwerken.Before updating your device, be sure that you have backed up all of the information on it. Met een back-up kunt u uw gegevens herstellen als een update onderbroken wordt of kunt u uw gegevens overbrengen naar een vervangend apparaat.Keeping a backup can help you recover your data if something should interrupt any updates, or lets you transfer your information to a replacement device.

Voor de meeste Android-apparaten (niet Samsung Knox)For most Android devices (non-Samsung Knox)

Ga naar Instellingen > Over > Software-updates.Go to Settings > About > Software updates. Installeer de update zodat de juiste beveiligingspatch is geïnstalleerd.Install the update and your device should have the correct security patch installed.

Voor Samsung Knox Android-apparatenFor Samsung Knox Android devices

Ga naar Instellingen > Systeemupdates > Controleren op nieuwe systeemupdate.Go to Settings > System updates > Check for new system update. Installeer de update zodat de juiste beveiligingspatch op uw Samsung Knox-apparaat is geïnstalleerd.Install the update and your Samsung Knox device should have the correct security patch installed.

Nog hulp nodig?Still need help? Neem contact op met het ondersteuningsteam van uw bedrijf.Contact your company support. Controleer of de contactgegevens beschikbaar zijn op de bedrijfsportalwebsite.For contact information, check the Company Portal website.