U moet uw Windows-apparaat bijwerkenYou need to update your Windows device

Notitie

Door uw apparaat up-to-date te houden, hebt u toegang tot de nieuwste functies en zorgt u er bovendien voor dat het apparaat de meest beveiligde versie van het besturingssysteem heeft.Keeping your device up-to-date lets you access the newest features, and it also ensures that your device has the most secure version of its operating system. Microsoft en de meeste grote leveranciers raden in het algemeen aan om op zowel persoonlijke als zakelijke apparaten de nieuwste softwareversies te zetten.Microsoft and most major vendors generally recommend keeping both personal and corporate devices on the newest versions of software available to you.

Zorg ervoor dat u back-ups hebt van alle informatie op uw apparaat voordat u het apparaat gaat bijwerken.Before updating your device, be sure that you have backed up all of the information on it. Met een back-up kunt u uw gegevens herstellen als een update onderbroken wordt of kunt u uw gegevens overbrengen naar een vervangend apparaat.Keeping a backup can help you recover your data if something should interrupt any updates, or lets you transfer your information to a replacement device.

Voor mobiele apparaten met Windows kunt u uw apparaat bijwerken door te navigeren naar Instellingen > Telefoonupdates > Controleren op updates.For mobile devices running Windows, update your device by navigating to Settings > phone update > check for updates.

Voor computers met Windows zoekt u naar besturingssysteem en volgt u de aanwijzingen om te bepalen welke versie van Windows u hebt.For computers running Windows, search for operating system and follow the prompts to identify which version of Windows you're running.

Notitie

Voor het bijwerken van computers met een besturingssysteem ouder dan Windows 8.1, zoekt u naar Windows-updates.To update computers that have operating systems earlier than Windows 8.1, search for Windows updates.

Voor Windows 10 en Windows 8.1 typt u Windows-versie in de zoekbalk.For Windows 10 and Windows 8.1, type Windows version into the search bar. Onder Kan ik helpen? selecteert u Windows-versie.Under Can I help?, select windows version. Het versienummer wordt weergegeven.The version number will appear. Dit nummer ziet er ongeveer uit als 10.0.14393.447.This number will look something like 10.0.14393.447.

Nog hulp nodig?Still need help? Neem contact op met het ondersteuningsteam van uw bedrijf.Contact your company support. Controleer of de contactgegevens beschikbaar zijn op de bedrijfsportalwebsite.For contact information, check the Company Portal website.