U moet uw apparaat upgraden om de Outlook-app te installerenYou need to upgrade your device to install the Outlook app

De Outlook-app helpt miljoenen gebruikers om verbinding te maken met al hun e-mailaccounts, agenda's en bestanden op één handige locatie voor zowel iOS- als Android-apparaten.The Outlook app helps millions of users connect all their email accounts, calendars and files in one convenient spot for both iOS and Android devices.

Als u Outlook probeert te downloaden, wordt er geen installatie uitgevoerd, maar wordt in plaats daarvan een bericht op het apparaat weergegeven dat aangeeft dat het besturingssysteem van het apparaat niet actueel genoeg is.If you're trying to download Outlook and, instead of installing, a message pops up on your device that says that your device's operating system isn't current enough. U moet uw apparaat upgraden om Outlook te kunnen installeren.You'll need to upgrade your device to install Outlook.

Als u een Android-apparaat hebtIf you have an Android device

Ga naar Instellingen en gebruik vervolgens de optie Bijwerken of Systeemupdate.Go to Settings, and then use the update or system update option.

Als u een iOS-apparaat hebtIf you have an iOS device

Tik op Instellingen > Algemeen > Software-update.Tap Settings > General > Software Update.

Nog hulp nodig?Still need help? Neem contact op met het ondersteuningsteam van uw bedrijf.Contact your company support. Ga naar de bedrijfsportalwebsite voor de betreffende contactgegevens.For contact information, check the Company Portal website.