Uw computer is al geregistreerdYour computer is already enrolled

Als u een foutbericht ontvangt dat de computer al is geregistreerd, is de computer is al toegevoegd aan de bedrijfsportal maar nog niet gekoppeld aan uw gebruikersaccount.If you receive an error that your computer is already enrolled, your computer has already been added to the Company Portal, but the computer is not linked to your user account yet. Volg deze procedure om de computer te koppelen aan uw gebruikersaccount en het proces te voltooien.Follow this procedure to link your computer to your user account and finish the process.

De computer koppelen:To link your computer:

  1. Kies Start op de computer die u wilt koppelen aan uw account en kies vervolgens Microsoft Intune Center.On the computer that you want to link to your account, choose Start, and then choose Microsoft Intune Center.

  2. Open de bedrijfsportal.Open the Company Portal.

  3. Volg de aanwijzingen om de computer te koppelen aan uw gebruikersaccount.Follow the prompts to link the computer to your user account.

Als u de registratie van uw apparaat ongedaan wilt maken, volgt u de instructies voor het type apparaat dat u hebt: Android, iOS of Windows.If you prefer to unenroll your device, use the instructions for the type of device you have: Android, iOS, or Windows.

Nog hulp nodig?Still need help? Neem contact op met het ondersteuningsteam van uw bedrijf.Contact your company support. Controleer of de contactgegevens beschikbaar zijn op de bedrijfsportalwebsite.For contact information, check the Company Portal website.