Uw apparaat is niet compatibelYour device is noncompliant

Uw apparaat is niet compatibel met ten minste één van de beveiligingsbeleidsregels van uw organisatie, maar de fout kan nu niet worden weergegeven.Your device is noncompliant with at least one of your organization's security policies, but the error can't be displayed right now.

Tik in de bedrijfsportal-app op Naleving controleren.In the Company Portal app, tap Check Compliance. De bedrijfsportal-app geeft vervolgens aan waarom het apparaat niet compatibel is.The Company Portal app will then tell you what is causing your device to be noncompliant.

Nog hulp nodig?Still need help? Neem contact op met het ondersteuningsteam van uw bedrijf.Contact your company support. Controleer of de contactgegevens beschikbaar zijn op de bedrijfsportalwebsite.For contact information, check the Company Portal website.