Uw Android-apparaat is geroot, waardoor u geen verbinding kunt makenYour Android device is rooted, so you can't connect

U bent hier naartoe omgeleid omdat u een bericht hebt gezien dat u uw apparaat is geroot.You've been directed here because you've seen a message telling you that your device has been rooted.

Als een Android-apparaat is 'geroot', betekent dit dat een deel van de software van het apparaat is gewijzigd om mogelijkheden te bieden die anders mogelijk niet beschikbaar zijn.If an Android device has been "rooted," it means that some part of the device's software has been changed to enable capabilities that might not otherwise be present. Deze wijzigingen vormen vaak een gevaar voor de veilige toegang tot resources van de organisatie, zoals e-mail en documenten.These modifications can often compromise secure access to organizational resources, such as email and documents. Er wordt daarom voorkomen dat geroote apparaten kunnen worden gebruikt voor toegang tot deze resources totdat het probleem is opgelost.Rooted devices are therefore prevented from being used to access these resources until the problem is fixed.

Er zijn een paar algemene manieren waarop uw apparaat kan zijn geroot:There are a couple of common ways that your device could have become rooted:

  • U hebt mogelijk een app op uw apparaat geïnstalleerd die de rootdetectiesoftware als beveiligingsrisico ziet.You might have installed an app on your device that the root detection software thinks is a security risk. Als dit bericht ziet meteen wordt weergegeven nadat u een app hebt geïnstalleerd, verwijdert u de app.If you see this message immediately after you install an app, try uninstalling that app.

  • De fabrikant van uw apparaat heeft software op uw apparaat geïnstalleerd die de rootdetectiesoftware als beveiligingsrisico ziet.Your device manufacturer installed software on your device that the root detection software thinks is a security risk. Neem in dit geval contact op met het ondersteuningsteam van het bedrijf voor hulp.In this case, you need to contact your company support for help. Ga voor de contactgegevens naar de bedrjifsportalwebsite.For contact information, head to the Company Portal website.

Als u het apparaat zelf hebt geroot, moet u het proces ongedaan maken en het apparaat herstellen naar de niet-geroote staat.If you have rooted your device yourself, you will need to reverse the process and restore the device back to its unrooted state.