Uw apparaat heeft antimalware-software nodigYour device needs antimalware software

Malware is software die is ontworpen om de dagelijkse werkzaamheden van uw bedrijf te verstoren, in veel gevallen door het stelen van informatie van u of van uw apparaat.Malware is any software that is designed to disrupt daily operations for your company, often by stealing information from you or your device. Om te voorkomen dat dit kan gebeuren, stelt uw organisatie als eis dat u een beveiligingsfunctie inschakelt waarmee uw apparaat wordt beveiligd wanneer het wordt opgestart.To prevent this from potentially happening, your organization is requiring you to enable a security feature that helps to protect your device when it starts up.

Volg deze instructies om Windows Early-Launch Anti-Malware (ELAM) in te schakelen.Follow these instructions to turn on Windows Early-Launch Anti-Malware (ELAM).

Nog hulp nodig?Still need help? Neem contact op met het ondersteuningsteam van uw bedrijf.Contact your company support. Controleer of de contactgegevens beschikbaar zijn op de bedrijfsportalwebsite.For contact information, check the Company Portal website.