Beschrijving van de Microsoft Intune-service

Nathan Bigman
Medewerkers

Microsoft Intune is een cloudservice waarmee u Windows-pc's en mobiele iOS-, Mac OS X-, Android- en Windows-apparaten kunt beheren. Met Intune kunt u ook bedrijfsapplicaties en -gegevens beveiligen. U kunt Intune zelfstandig gebruiken of u kunt het integreren met System Center 2012 R2 Configuration Manager en zo de beheermogelijkheden uitbreiden.

Microsoft biedt het Intune Onboarding-voordeel voor services in abonnementen die daarvoor in aanmerking komen. Met het voorbereidingsvoordeel krijgt u externe ondersteuning van Microsoft-specialisten bij het klaarstomen van uw Intune-omgeving. Zie Beschrijving voorbereidingsvoordeel Microsoft Intunevoor meer informatie.

U kunt 30 dagen lang een gratis proefversie van Intune met 100 gebruikerslicenties gebruiken. Klik hier om de registratiepagina van Intune te openen als u aan de slag wilt gaan met uw gratis proefversie. Als uw organisatie een Enterprise Agreement of equivalente volumelicentieovereenkomst heeft, neemt u contact op met uw Microsoft-vertegenwoordiger om uw gratis proefabonnement in te stellen.

Opmerking

Als uw organisatie een werk- of schoolaccount voor Microsoft Online Services heeft en u dit Intune-abonnement na de proefperiode mogelijk in uw productieomgeving wilt gebruiken, klikt u op de geopende pagina op de optie Aanmelden en voert u de verificatie uit met het account voor de algemeen beheerder voor uw organisatie. Zo zorgt u ervoor dat uw Intune-proefabonnement wordt gekoppeld aan uw bestaande werk- of schoolaccount.

Voor een lijst met instellingen die u op mobiele apparaten kunt configureren, zie:

Zie Documentatiebibliotheek voor System Center 2012 Configuration Managervoor informatie over System Center 2012 R2 Configuration Manager.

Het effect van Intune-service-updates op het gebruik van de service

Omdat Intune een onlineservice is, kan de service regelmatig door Microsoft worden bijgewerkt.

In dit onderwerp vindt u informatie over de frequentie van deze service-updates en de voorafgaande melding die u van ons ontvangt wanneer een update van invloed kan zijn op uw gebruik van de service.

Zie Wat is er nieuw in Microsoft Intune? voor meer informatie over wijzigingen in de Intune-service. De wijzigingen in de service worden ook in de Microsoft Intune-blog besproken en u vindt in de blog nuttige tips om Intune optimaal te gebruiken.

Belangrijke updates van de service worden ook aan u doorgegeven in het berichtencentrum van de Office 365-beheerportal. Als u de bijbehorende mobiele Office 365-beheer-app installeert, kunt u meldingen ontvangen op uw mobiele apparaat.

Opmerking

U kunt de servicestatus van Intune bewaken in de Office 365-beheerportal. Kies Servicestatus in het linkerdeelvenster.

Dit zijn de typen meldingen die Microsoft over de Intune-service biedt:

  • Om te helpen u voor te bereiden op wijzigingen in de service, brengen wij u hiervan ten minste 30 - 90 dagen vóór de service-upgrade op de hoogte, afhankelijk van de gevolgen van de wijziging. Dit vindt plaats via de communicatiekanalen van het product zelf, zoals waarschuwingen op het mededelingenbord. Deze wijzigingen kunnen het volgende omvatten:
  • Updates die mogelijk gevolgen hebben voor de beleidsregels of de naleving hiervan
  • Wijzigingen in de gebruikerservaring, gebruikersinterface en werkstromen
  • Nieuwe of gewijzigde API's. U wordt meegedeeld dat u deze moet testen om ervoor te zorgen dat compatibiliteit met eerdere versies is gewaarborgd
  • Wijzigingen in de systeemvereisten, bijvoorbeeld de browserversie die minimaal vereist is
  • Updates waarvoor u actie moet ondernemen om de functie in te schakelen of om te voorkomen dat de service voor de functie wordt onderbroken.
  • Informatie over nieuwe functies, nieuwe functionaliteit en verbeteringen in bestaande functies biedt Microsoft in de maandelijkse service-update. Over het algemeen worden de service-updates door Microsoft rond het midden van elke maand geïmplementeerd. Updates worden beschreven in Wat is er nieuw in Microsoft Intune?.
  • In het geval van stopzetting van de Intune-service, ontvangt u 12 maanden van tevoren een melding.

De beheeroplossing kiezen die het beste geschikt is voor u

U kunt Intune op verschillende manieren configureren om de mobiele apparaten en computers (in dit document apparaten genoemd) van uw bedrijf te beheren en te beveiligen.

Meer informatie over Intune

Voor meer informatie over Intune kunt u de volgende resources raadplegen:

Zie ook

Microsoft Intune Documentatiebibliotheek voor System Center 2012 Configuration Manager

Wat is er nieuw in Microsoft Intune?

Ga voor het verzenden van productfeedback naar Intune Feedback