Transformatie zonder code op schaal uitvoeren met Azure Data Factory of Azure Synapse Pipeline

Beginner
Data Engineer
Data Scientist
Data Factory
Synapse Analytics

In deze module leert u hoe u algemene gegevenstransformatie- en opschoningsactiviteiten binnen Azure Data Factory kunt uitvoeren zonder code te gebruiken.

Leerdoelen

 • Introductie
 • Data Factory-transformatiemethoden uitleggen
 • Gegevensfactory-transformatietypen beschrijven
 • Oefening: een Azure Data Factory toewijzingsgegevensstroom maken
 • Fouten opsporen in toewijzingsgegevensstroom
 • Oefening: Data Factory-wrangling-gegevens gebruiken
 • Oefening: rekentransformaties gebruiken in Data Factory
 • Oefening: integratie van SQL Server Integration Services-pakketten in Data Factory
 • Kennistoets
 • Samenvatting

Vereisten

De student moet het volgende kunnen doen:

 • Meld u aan bij de Azure Portal
 • Resourcegroepen uitleggen en maken
 • Azure Data Factory kernonderdelen beschrijven
 • Gegevens opnemen in Azure Data Factory met behulp van de kopieeractiviteit