machine learning met pijp lijnen indelen

Beginner
Data Scientist
Azure
Machine Learning

Het organiseren van machine learning training met pijp lijnen is een belang rijk element van DevOps voor machine learning. In deze module leert u hoe u pijp lijnen kunt maken, publiceren en uitvoeren om modellen in Azure Machine Learning te trainen.

Leerdoelen

  • Pijplijn stappen maken
  • Gegevens tussen stappen door geven
  • Een pijp lijn publiceren en uitvoeren
  • Een pijp lijn plannen

Vereisten

  • Kennis van Python
  • Ervaring met trainings modellen met behulp van de Azure Machine Learning SDK