DAX-filtercontext wijzigen in Power BI Desktop-modellen

Gevorderd
App Maker
Gegevensanalist
Power BI
Power Platform

De filtercontext beschrijft de filters die worden toegepast tijdens de evaluatie van een meting of metingexpressie.

Leerdoelen

Aan het eind van deze module kunt u het volgende:

  • Filtercontext beschrijven.
  • De functie CALCULATE gebruiken om filtercontext te wijzigen.
  • Filters doorgeven aan de functie CALCULATE.
  • Filteraanpassingen doorgeven aan de functie CALCULATE.
  • Contextovergang uitvoeren.

Vereisten

U moet ervaring hebben met het maken van Microsoft Power BI Desktop-modellen en het ontwerpen van Power BI-rapportindelingen. U moet ook weten hoe u DAX-metingen (Data Analysis Expressions) definieert en hoe u kunt werken met iterator-functies.