Inleiding

Voltooid

Azure Machine Learning is een platform voor het uitvoeren van machine learning-workloads in de cloud.

Azure Machine Learning

U kunt met Azure Machine Learning op het Microsoft Azure-cloudplatform het volgende beheren:

  • Schaalbare berekeningen op aanvraag voor machine learning-workloads.
  • Gegevensopslag en connectiviteit voor het opnemen van gegevens uit een groot aantal bronnen.
  • Machine learning-werkstroomindeling om processen voor modeltraining, implementatie en beheer te automatiseren.
  • Modelregistratie en -beheer, zodat u meerdere versies van modellen en de gegevens waarmee ze zijn getraind, kunt bijhouden.
  • Metrische gegevens en bewaking voor trainingsexperimenten, gegevenssets en gepubliceerde services.
  • Modelimplementatie voor realtime- en batchdeductie.

Leerdoelen

In deze module wordt het volgende behandeld:

  • Een Azure Machine Learning-werkruimte inrichten.
  • Hulpprogramma's en interfaces gebruiken om met Azure Machine Learning te werken.
  • Op code gebaseerde experimenten uitvoeren in een Azure Machine Learning-werkruimte.