Wanneer gebruikt u Azure Database for PostgreSQL

Voltooid

Het is essentieel dat u rekening houdt met verschillende bedrijfsbehoeften voordat u beslist of u een database wilt implementeren. Azure Database for PostgreSQL heeft de functionaliteit, het gebruiksgemak en de schaalbaarheid voor de meeste bedrijfssituaties. Dankzij de ingebouwde beheerfunctionaliteit voor de database, zoals DBA, is de service geschikt voor cloudarchitecten en ontwikkelaars, omdat deze de noodzaak voor het beheer van het onderliggende besturingssysteem en de database verlaagt.

Er zijn opties van één server beschikbaar voor kleine tot middelgrote toepassingen, beginnend bij een paar euro per maand. Voor grotere toepassingen of wanneer hoge prestaties nodig zijn, biedt Hyperscale een voordelige gedistribueerde oplossing zonder dat toepassingen hoeven te worden herschreven. Belangrijk: deze service biedt flexibiliteit na de implementatie, waardoor de databaseoplossing kan worden afgestemd op veranderende bedrijfsbehoeften.

Kleine tot middelgrote toepassingen en proof of concept

Implementaties met één server van Azure Database for PostgreSQL zijn goed geschikt voor kleinere toepassingen en voor proof of concepts, vanwege de lage kosten en gemakkelijke implementatie. Met de ingebouwde functies, zoals beveiliging en analyse, kunnen ontwikkelaars zich concentreren op het ontwikkelen van toepassingen in plaats van configuratie en onderhoud. Wanneer een grotere mate van controle en verantwoordelijkheid gewenst zijn, is Azure Flexible-server een geschikt alternatief.

Georuimtelijke en logistieke toepassingen

PostgreSQL heeft ingebouwde ondersteuning voor georuimtelijke gegevens, wat ideaal is voor logistieke toepassingen. De flexibele server is ideaal voor de meeste werkbelastingen, maar Hyperscale is mogelijk beter geschikt voor grotere of realtime toepassingen.

Grote werkbelastingen en prestaties verspreid over meerdere regio's

Wanneer prestaties voor meerdere regio's gewenst zijn, is Hyperscale een uitstekende keuze om PostgreSQL te veranderen in een gedistribueerde database met hoge prestaties. Hyperscale maakt doeltreffend gebruik van meerdere servers, waardoor u eenvoudig en rendabel kunt schalen over meerdere regio's.

Grote databases (van 100 GB of meer) lijden ook onder slechtere prestaties als ze op een enkele server worden gehost. Deze databases hebben dus veel baat bij Hyperscale.

Gevoelige gegevens beveiligen

Azure Database for PostgreSQL heeft standaard twee versleutelingslagen, een aanpasbare firewall en alle beveiliging van de Azure-cloud. Azure biedt extra beveiliging waarvoor normaal gesproken beveiligingsexperts of het beheren van geavanceerde systemen voor beveiliging en bewaking nodig zijn.

Azure Database for PostgreSQL biedt functies voor bedrijfscontinuïteit die geografisch redundante back-ups bevatten met de mogelijkheid om geo-herstel te initiëren en leesreplica's in een andere regio te implementeren.

Mobiele in-app-databases

Azure Database for PostgreSQL is een cloudoplossing die niet geschikt is voor hosting binnen een mobiele app of desktop-app. Als u functionaliteit voor mobiele apps nodig hebt, kunt u een alternatieve oplossing gebruiken, zoals het bestandssysteem of SQLite.