Gegevens drift controleren met Azure Machine Learning

Gevorderd
Data Scientist
Azure
Machine Learning
Azure Portal

Het wijzigen van trends in gegevens in de loop van de tijd kan de nauw keurigheid van de voor spellingen van een model verminderen. Bewaking voor deze gegevens drift is een belang rijke manier om ervoor te zorgen dat uw model nauw keurig wordt voor speld.

Leerdoelen

Meer informatie over het bewaken van gegevens drift in Azure Machine Learning.

Vereisten

  • Kennis van Python
  • Ervaring met trainings modellen met behulp van de Azure Machine Learning SDK