Real-time machine learning services implementeren met Azure Machine Learning

Beginner
Data Scientist
Azure
Machine Learning

Meer informatie over het registreren en implementeren van ML-modellen met Azure Machine Learning Service.

Leerdoelen

In deze module leert u het volgende:

  • Een model implementeren als een realtimedeductieservice.
  • Een realtimedeductieservice gebruiken.
  • Problemen met de implementatie van de service oplossen

Vereisten

  • Kennis van Python
  • Ervaring met trainings modellen met behulp van de Azure Machine Learning SDK