Werken met Compute in Azure Machine Learning

Beginner
Data Scientist
Student
Azure
Machine Learning

Een van de belangrijkste voordelen van de cloud is de mogelijkheid om schaalbare rekenresources op aanvraag te gebruiken voor rendabele verwerking van grote gegevens. In deze module leert u hoe u cloudcomputing gebruikt in Azure Machine Learning om trainingsexperimenten op schaal uit te voeren.

Leerdoelen

  • Werken met omgevingen
  • Werken met rekendoelen

Vereisten

  • Kennis van Python
  • Ervaring met trainingsmodellen met de Azure Machine Learning SDK