Introductie

Voltooid

Stelt u zich eens voor dat u een mobiele chattoepassing bouwt. Met uw toepassing kunnen gebruikers berichten verzenden naar alle leden van een specifieke, door de gebruiker gedefinieerde groep. Er moeten enkele gegevens worden opgeslagen van alle gebruikers, zoals hun gebruikersnaam, e-mailadres en wachtwoord. Daarom besluit u SQL Server te gebruiken om een relationele database te maken voor die informatie. De berichten zelf moeten echter snel kunnen worden verzonden en geopend. Daarvoor is een relationele database te langzaam.

U besluit een Azure Cache voor Redis te maken, omdat deze zeer veel voordelen biedt. In de module Optimize your web applications by caching read-only data with Redis (Uw webtoepassingen optimaliseren door alleen-lezengegevens op te slaan in de cache met Redis) ziet u dat een Redis Cache een gegevensstructuuropslag in het geheugen is die kan worden gebruikt als een database, cache of berichtenbroker.

Met Azure Cache voor Redis kunt u bijvoorbeeld transacties gebruiken om ervoor te zorgen dat een bericht met een afbeelding en tekst samen worden verzonden. Gebruik de verlooptijd van gegevens om de naam van de groepschat na een uur opnieuw in te stellen. Ten slotte maakt u gebruik van verwijderingsbeleid om ervoor te zorgen dat de oudste berichten als eerste worden verwijderd wanneer u weinig geheugen over hebt.

Leerdoelen

In deze module leert u het volgende:

  • Groepeert u meerdere bewerkingen in een transactie
  • Een verlooptijd instellen voor uw gegevens
  • Problemen met onvoldoende geheugen verhelpen
  • Het cache-aside-patroon gebruiken
  • Het ServiceStack.Redis-pakket gebruiken in een .NET Core-consoletoepassing