Azure-Machine Learning-modellen maken

Gevorderd
Data Scientist
Visual Studio Code

Machine learning ligt ten grondslag aan voorspellende modellen en kunstmatige intelligentie. Maak kennis met een aantal van de kernprincipes van machine learning en leer hoe u veelgebruikte hulpprogramma's en frameworks kunt gebruiken om Machine Learning-modellen te trainen, te evalueren en te gebruiken.

Vereisten

Voor dit leertraject wordt ervan uitgegaan dat u kennis hebt van eenvoudige wiskundige concepten. Enige ervaring met Python komt ook goed van pas. Voltooi het leertraject Neem uw eerste stappen met Python om aan de slag te gaan met Python.

Modules in dit leertraject

Het verkennen en analyseren van gegevens is de kern van de gegevens wetenschap. Gegevens wetenschappers vereisen vaardig heden in talen als python om gegevens te verkennen, te visualiseren en te manipuleren.

Regressie is een veelgebruikte soort machine learning voor het voors pellen van numerieke waarden.

Classificatie is een soort machine learning die wordt gebruikt om items in klassen te categoriseren.

Clustering is een soort machine learning die wordt gebruikt om Vergelijk bare items in clusters te groeperen.

Grondige kennis is een geavanceerde vorm van machine learning die de manier waarop de humane hersenen wordt gesimuleerd, doorzoekt in netwerken van verbonden neurons.