Op rollen gebaseerd toegangsbeheer (RBAC) en bereiktags gebruiken voor gedistribueerde IT

U kunt op rollen gebaseerd toegangsbeheer (RBAC) en bereiktags gebruiken om ervoor te zorgen dat de juiste beheerders de juiste toegang tot en zichtbaarheid van de juiste Intune-objecten hebben. Rollen bepalen welke toegang beheerders hebben tot welke objecten. Bereiktags bepalen welke objecten zichtbaar zijn voor beheerders.

Stel bijvoorbeeld dat een beheerder van het regionale kantoor in Seattle de rol van beleids- en profielbeheerder heeft. U wilt dat deze beheerder alleen de profielen en beleidsregels ziet en beheert die van toepassing zijn op de apparaten in Seattle. Als u deze toegang wilt instellen, doet u het volgende:

 1. Maak een bereiktag met de naam Seattle.
 2. Maak een roltoewijzing voor de rol beleids- en profielbeheerder met:
  • Leden (groepen) = een beveiligingsgroep met de naam IT-beheerders in Seattle. Alle beheerders in deze groep hebben toestemming voor het beheren van beleidsregels en profielen voor gebruikers/apparaten binnen het bereik (Groepen).
  • Bereik (Groepen) = een beveiligingsgroep met de naam gebruikers in Seattle. Alle gebruikers/apparaten in deze groep kunnen hun profielen en beleidsregels laten beheren door de beheerders in Leden (Groepen).
  • Bereik(tags) = Seattle. Beheerders in Leden (Groepen) zien Intune-objecten die ook de bereiktag Seattle hebben.
 3. Voeg de bereiktag Seattle toe aan beleidsregels en profielen waartoe beheerders in Leden (Groepen) toegang moeten hebben.
 4. Voeg de bereiktag Seattle toe aan apparaten die zichtbaar moeten zijn voor beheerders in Leden (Groepen).

Standaardbereiktag

De standaard bereiktag wordt automatisch toegevoegd aan alle niet-getagde objecten die ondersteuning bieden voor bereiktags.

Deze functie voor standaardbereiktags is vergelijkbaar met de functie voor beveiligingsbereiken in Microsoft Endpoint Configuration Manager.

Een bereiktag maken

 1. Kies in het Microsoft Endpoint Manager-beheercentrum de optie Tenantbeheer > Rollen > Bereik (tags) > Maken.
 2. Geef op de pagina Basisinformatie een waarde op voor Naam en eventueel ook voor Beschrijving. Kies Volgende.
 3. Kies op de pagina Toewijzingen de groepen met de apparaten die u wilt toewijzen aan deze bereiktag. Kies Volgende.
 4. Kies op de pagina Beoordelen en maken de optie Maken.

Een bereiktag toewijzen aan een rol

 1. Kies in het Microsoft Endpoint Manager-beheercentrum de optie Tenantbeheer > Rollen > Alle rollen > kies een rol > Toewijzingen > Toewijzen.

 2. Geef op de pagina Basisinformatie een Toewijzingsnaam en Beschrijving op. Kies Volgende.

 3. Kies op de pagina Beheerdersgroepen de optie Groepen selecteren die moeten worden opgenomen en selecteer de groepen die deel moeten uitmaken van deze toewijzing. Gebruikers in deze groep zijn gemachtigd om gebruikers/apparaten binnen het Bereik (Groepen) te beheren. Kies Volgende.

  Schermopname van Lidgroepen selecteren.

 4. Selecteer op de pagina Bereikgroepen een van de volgende opties voor Toewijzen aan

  • Geselecteerde groepen: selecteer de groepen met de gebruikers/apparaten die u wilt beheren. Alle gebruikers/apparaten in de geselecteerde groepen worden beheerd door de gebruikers in de Beheerdersgroep.
  • Alle gebruikers: alle gebruikers kunnen worden beheerd door de gebruikers in de Beheerdersgroepen.
  • Alle apparaten: alle apparaten kunnen worden beheerd door de gebruikers in de Beheerdersgroepen.
  • Alle gebruikers en alle apparaten: alle gebruikers en apparaten kunnen worden beheerd door de gebruikers in de Beheerdersgroepen.
 5. Kies Volgende

 6. Selecteer op de pagina Bereik(tags) de tags die u aan deze rol wilt toevoegen. Gebruikers in de Beheerdersgroepen hebben toegang tot Intune-objecten die ook dezelfde bereiktag hebben. U kunt maximaal 100 bereiktags toewijzen aan een rol.

 7. Kies Volgende om naar de pagina Beoordelen en maken te gaan en kies Maken.

Bereiktags toewijzen aan andere objecten

In het geval van objecten die bereiktags ondersteunen, worden bereiktags meestal weergegeven onder Eigenschappen. Als u bijvoorbeeld een bereiktag wilt toewijzen aan een configuratieprofiel, volgt u deze stappen:

 1. Selecteer in het Microsoft Endpoint Manager-beheercentrum de opties Apparaten > Configuratieprofielen > kies een profiel.

 2. Kies Eigenschappen > Bereik(tags) > Bewerken > Bereiktags selecteren > kies de tags die u wilt toevoegen aan het profiel. U kunt maximaal 100 bereiktags toewijzen aan een object.

 3. Kies Selecteren > Beoordelen en opslaan.

Details bereiktags

Wanneer u met bereiktags werkt, moet u deze details onthouden:

 • U kunt bereiktags toewijzen aan een Intune-objecttype als de tenant meerdere versies van dat object kan hebben (zoals roltoewijzingen of apps). De volgende Intune-objecten zijn uitzonderingen op deze regel en ondersteunen momenteel geen bereiktags:
  • Bedrijfsapparaat-id's
  • Autopilot-apparaten
  • Nalevingslocaties voor apparaat
  • Jamf-apparaten
 • VPP-apps en ebooks die zijn gekoppeld aan het VPP-token nemen de bereiktags over die zijn toegewezen aan het gekoppelde VPP-token.
 • Wanneer een beheerder een object in Intune maakt, worden alle aan die beheerder toegewezen bereiktags automatisch toegewezen aan het nieuwe object.
 • Intune RBAC is niet van toepassing op Azure Active Directory-rollen. Dus hebben de rollen Intune-servicebeheerders en Globale beheerders volledige beheerderstoegang tot Intune, ongeacht welke bereiktags ze hebben.
 • Als een roltoewijzing geen bereiktag heeft, kan de IT-beheerder alle objecten zien op basis van de machtigingen voor de IT-beheerder. Beheerders die geen bereiktags hebben, hebben in wezen alle bereiktags.
 • U kunt alleen een bereiktag toewijzen die zich in uw roltoewijzingen bevindt.
 • U kunt alleen groepen die worden vermeld in Bereik (Groepen) van uw roltoewijzing als doelwit kiezen.
 • Als een bereiktag aan uw rol is toegewezen, kunt u niet alle bereiktags voor een Intune-object verwijderen. Er is ten minste één bereiktag vereist.

Volgende stappen

Meer informatie over hoe bereiktags zich gedragen wanneer er meerdere roltoewijzingen zijn. Beheer uw rollen en profielen.