De Exchange Online-beheerdersrol

Om u te helpen Microsoft 365 beheren, kunt u gebruikersmachtigingen toewijzen om de e-mail en postvakken van uw organisatie te beheren vanuit het Exchange beheercentrum. U doet dit door ze toe te wijzen aan de rol van de Exchange-beheerder.

Tip: Wanneer u aan iemand de rol van Exchange-beheerder toewijst, moet die persoon ook de rol van Servicebeheerder toewijzen. Op deze manier kunnen ze belangrijke informatie zien in de Microsoft 365-beheercentrum, zoals de status van de Exchange Online service, en meldingen wijzigen en vrijgeven.

Hier volgen enkele van de belangrijkste taken die gebruikers kunnen uitvoeren wanneer zij de rol van Exchange-beheerder toegewezen hebben gekregen:

Exchange Online-rollengroepen

In een grote organisatie kan de Exchange-beheerder gebruikers toewijzen aan Exchange-rollengroepen. Wanneer een beheerder een gebruiker toevoegt aan een rollengroep, krijgt de gebruiker machtigingen voor het uitvoeren van bepaalde bedrijfsfuncties waarover alleen leden van die groep beschikken.

De Exchange-beheerder kan bijvoorbeeld iemand toewijzen aan de rollengroep Discovery-beheer zodat die persoon in postvakken kan zoeken naar gegevens die aan bepaalde criteria voldoen. Zie Machtigingen in Exchange Online en Rollengroepen beheren voor meer informatie.

Meer informatie over andere beheerdersrollen