Woordenlijst met termen

Term Definitie
beheerdersaccounts Beheerdersaccounts hebben brede of zelfs globale bevoegdheden op het netwerk. Er zijn veel verschillende typen met verschillende toegangs- en beveiligingsniveaus.
adware Software die automatisch ongewenst reclamemateriaal weergeeft of downloadt wanneer een gebruiker online is.
antivirus Helpt u bij het verwijderen van virussen en andere typen schadelijke programma's van uw computer of laptop door ze te detecteren en te verwijderen.
backdoor Een type malware waarmee kwaadwillende hackers externe toegang krijgen tot en controle hebben over uw apparaat.
BYOD's BYOD's (Bring Your Own Devices) zijn laptops, pc's, tablets en mobiele telefoons die persoonlijk eigendom zijn van leden van de organisatie en die daarom niet worden beheerd door de organisatie.
cyberaanval Een aanval vanuit cyberspace. (Zie cyberspace.)
cyberbeveiliging Onderhoud en implementatie van beveiligingsmaatregelen om de netwerken van bedrijven of organisaties te beschermen tegen cyberaanvallen.
cybercriminaliteit Deelnemen aan de vernietiging of diefstal van gegevens en informatie door middel van computers of internet.
cyberspace Het concept van wijdverbreide onderling verbonden digitale technologie, bestaande uit computers en netwerken en de communicatie daartussen.
gegevensexfiltratie Gegevensbestanden die worden gestolen en buiten het netwerk worden verzonden via e-mail of op een andere wijze.
Defender Antivirussoftware van Microsoft, Microsoft Defender Antivirus. Hier vindt u meer informatie over Microsoft Defender.
Apparaatgroep Een apparaatgroep is een verzameling apparaten die zijn gegroepeerd op basis van bepaalde opgegeven criteria, zoals de versie van het besturingssysteem. Apparaten die aan de criteria voldoen, worden opgenomen in die apparaatgroep, tenzij u ze uitsluit. In Microsoft 365 Business Premium (en Defender voor Bedrijven) worden apparaatgroepen opgeslagen in Azure Active Directory.
apparaatbeheer Apparaatbeheer is wanneer de organisatie actief resources en gegevens beveiligt op alle laptops, pc's, tablets en mobiele apparaten in de organisatie.
versleuteling Versleuteling is het proces waarbij informatie wordt gecodeerd, zodat alleen een geautoriseerde geadresseerde de informatie kan decoderen en gebruiken.
exploit Een stukje code dat gebruikmaakt van softwarebeveiligingsproblemen om toegang te krijgen tot uw apparaat en andere taken uit te voeren, zoals het installeren van malware.
firewall Een firewall is een beveiligingssysteem om een intern netwerk te beveiligen tegen niet-geautoriseerde servers en netwerken op basis van vooraf gedefinieerde regels. Het fungeert als een barrière en staat alleen toe dat het beveiligde netwerk gegevens verzendt of ontvangt.
hacker Iemand die een computersysteem gebruikt om onbevoegde toegang te krijgen tot een ander systeem voor gegevens of die een ander systeem niet beschikbaar maakt.
hijacker Een hijacker is een vorm van ongewenste software die de instellingen van een webbrowser wijzigt zonder toestemming van een gebruiker, om ongewenste advertenties in de browser van de gebruiker te plaatsen. Een browserhijacker kan de bestaande startpagina, foutpagina of zoekmachine vervangen door zijn eigen. Deze worden over het algemeen gebruikt om bezoek van een bepaalde website af te dwingen, waardoor de reclame-inkomsten worden verhoogd.
imitatie Bij imitatie lijkt de afzender of het e-maildomein van de afzender in een bericht op een echte afzender of domein. Een voorbeeld van imitatie van het domein contoso.com is ćóntoso.com. Gebruikersimitatie is de combinatie van de weergavenaam en het e-mailadres van de gebruiker. Valeria Barrios (vbarrios@contoso.com) kan bijvoorbeeld worden geïmiteerd als Valeria Barrios, maar met een heel ander e-mailadres.
malware Malware is een term die wordt gebruikt om schadelijke toepassingen en code te beschrijven die schade kunnen veroorzaken en het normale gebruik van apparaten kunnen verstoren. Malware kan ongeautoriseerde toegang toestaan, systeembronnen gebruiken, wachtwoorden stelen, uw computer buitensluiten en om losgeld vragen, en meer. Malware is de overkoepelende naam voor toepassingen en andere code, zoals software, die door Microsoft gedetailleerder wordt geclassificeerd als schadelijke software of ongewenste software.
beheerde apparaten Apparaten zoals pc's, laptops, tablets en mobiele apparaten die worden beheerd door de organisatie.
meervoudige verificatie (MFA) Een verificatiemethode waarbij de gebruiker twee of meer verificatiefactoren moet opgeven om toegang te krijgen tot een resource, zoals een toepassing, onlineaccount of een VPN.
phishingpoging Phishingaanvallen proberen gevoelige informatie te stelen via e-mailberichten, websites, sms-berichten of andere vormen van elektronische communicatie. Ze proberen er uit te zien als officiële communicatie van legitieme bedrijven of personen.
quarantaine Het isoleren van een mogelijk schadelijk bestand, zodat het geen bedreiging meer kan vormen voor het netwerk of systeem.
ransomware Een type malware dat uw bestanden versleutelt of andere wijzigingen aanbrengt waardoor u uw apparaat niet kunt gebruiken. Vervolgens wordt een losgeldmelding weergegeven waarin staat dat u geld moet betalen of andere acties moet uitvoeren voordat u uw apparaat opnieuw kunt gebruiken.
Secure Score Microsoft Secure Score is een meting van de beveiligingsstatus van een organisatie, waarbij een hoger getal aangeeft dat er meer verbeteracties zijn ondernomen. U vindt Secure Score in de Microsoft 365 Defender-portal (op https://security.microsoft.com/securescore).
spam Wanneer grote hoeveelheden inhoud naar een groot aantal geadresseerden worden verzonden, meestal via e-mail en vaak met malware.
spoofing Wanneer een afzender een e-mailadres vervalst en deze een gebruiker lijkt te zijn in een van de domeinen van uw organisatie, of een gebruiker in een extern domein die e-mail naar uw organisatie verzendt.
spyware Software die tot doel heeft informatie over een persoon of organisatie te verzamelen en deze naar een andere entiteit te verzenden op een manier die de gebruiker schaadt.
tenant Een uniek toegewezen exemplaar van de services van Microsoft 365 en uw organisatiegegevens, opgeslagen op een specifieke standaardlocatie, zoals Europa of Noord-Amerika. Deze locatie wordt opgegeven wanneer u de tenant voor uw organisatie maakt.
bedreigingslandschap Het bedreigingslandschap is het domein van agressieve en hardnekkige bedreigingen, met aanvallers die hun inspanningen hebben verschoven van het verkrijgen van erkenning naar het verdienen van geld, door bijvoorbeeld apparaten en gegevens te gijzelen totdat de eigenaar het geëiste losgeld betaalt. Moderne aanvallen zijn steeds meer gericht op grootschalige diefstal van intellectueel eigendom, gerichte systeemdegradatie die kan leiden tot financieel verlies, en cyberterrorisme dat de veiligheid van individuen, bedrijven en nationale belangen over de hele wereld bedreigt. Deze aanvallers zijn doorgaans hoogopgeleide personen en beveiligingsexperts, van wie sommigen in dienst zijn van natiestaten met grote budgetten en schijnbaar onbeperkte personele middelen.
trojaans paard Een type malware dat onschadelijk probeert te lijken. In tegenstelling tot een virus of worm, wordt een Trojaans paard niet vanzelf verspreid. In plaats daarvan probeert het er legitiem uit te zien om gebruikers te misleiden om het te downloaden en te installeren. Na de installatie voeren Trojaanse paarden verschillende schadelijke activiteiten uit, zoals het stelen van persoonlijke gegevens, het downloaden van andere malware of het verlenen van toegang tot uw apparaat aan aanvallers.
niet-beheerde apparaten Apparaten zoals pc's, laptops, tablets en mobiele apparaten die niet door de organisatie worden beheerd en daardoor meer risico vormen. (Zie BYOD's.)
virus Een stukje code dat zichzelf kan kopiëren en doorgaans een schadelijk effect heeft, zoals het beschadigen van het systeem of het vernietigen van gegevens.
worm Een type malware dat zich naar andere apparaten verspreid. Wormen kunnen zich verspreiden via e-mail, chatberichten, platforms voor het delen van bestanden, sociale netwerken, netwerkshares en verwisselbare stations. Geavanceerde wormen maken misbruik van softwarekwetsbaarheden om zich te verspreiden.
zero trust Zero Trust is een proactieve, geïntegreerde benadering van beveiliging in alle lagen van het digitale domein die elke transactie expliciet en continu verifieert, de minste privileges claimt en vertrouwt op intelligentie, geavanceerde detectie en realtime reactie op bedreigingen.