Deelnemen aan een Teams-vergadering met gastenJoin a Teams meeting with guests

Met Microsoft Teams kunt u eenvoudig deelnemen aan vergaderingen met zowel interne als externe gebruikers.With Microsoft Teams, you can easily join and participate in meetings with both internal and external users.

Probeer het zelf!Try it!

  1. Kies Microsoft Teams agenda en zoek uw vergadering.In Microsoft Teams, choose Calendar, and find your meeting.

  2. Selecteer Deelnemen, bepaal of u uw camera en microfoon wilt in- of uitschakelen en selecteer Nu deelnemen.Select Join, decide whether you want your camera and microphone on or off, and select Join Now.

  3. Als u een externe gast bent, opent u het e-mailbericht dat u hebt ontvangen over de vergadering en selecteert u Deelnemen Microsoft Teams Vergadering .If you're an external guest, open the e-mail you received about the meeting and select Join Microsoft Teams Meeting.

    Als u de app niet wilt downloaden, kiest u in plaats daarvan Deelnemen op internet.If you don't want to download the app, choose Join on the web instead.

  4. Voer uw naam in en selecteer Nu deelnemen.Enter your name and select Join Now.

  5. Zodra iedereen is aangekomen, kunt u de vergadering starten door uw bureaublad, een monitor of een app zoals PowerPoint.Once everyone has arrived, you can start your meeting by sharing your desktop, a monitor, or an app like PowerPoint.

  6. Wanneer de vergadering is afgelopen, selecteert u Ophangen.When the meeting is over, select Hang up.