Google Workspace-abonnement opzeggenCancel Google Workspace subscription

  1. Meld u aan bij Google-beheerder en ga naar Facturering.Sign in to Google Admin and go to Billing.

  2. Kies in de lijst Abonnementen uw G Suite-abonnement, Abonnement opzeggen en kies vervolgens Doorgaan.In the Subscriptions list,choose your G Suite subscription, Cancel subscription, and then choose Continue.

    Belangrijk

    uw abonnement wordt onmiddellijk geannuleerd en u kunt deze actie niet ongedaan maken.your subscription will be cancelled immediately and you cannot undo this action.

    Schermafbeelding van de pagina Facturering van Google-beheerders.

Houd er rekening mee dat domeinregistratie mogelijk niet wordt weergegeven in de lijst Abonnementen als uw DNS-hostprovider geen Google-domeinen is.Note that you might not see Domain Registration in your Subscriptions list if your DNS host provider isn't Google domains.