Veelgestelde vragen over Microsoft 365 BusinessMicrosoft 365 Business Frequently Asked Questions

AlgemeenGeneral

Wat is Microsoft 365 Business?What is Microsoft 365 Business?

Microsoft 365 is een geïntegreerde oplossing die productiviteitstools best in class-, beveiligings- en beheerfuncties apparaat voor kleine tot middelgrote bedrijven samenbrengt.Microsoft 365 is an integrated solution that brings together best-in-class productivity tools, security, and device management capabilities for small to medium-sized businesses.

Een holistische set hulpprogramma's voor zakelijke productiviteit en samenwerkingA holistic set of business productivity and collaboration tools

 • Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher en AccessWord, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher, and Access
 • Exchange, OneDrive, Skype for Business, Microsoft-Teams, SharePointExchange, OneDrive, Skype for Business, Microsoft Teams, SharePoint
 • Zakelijke toepassingen van Office (boekingen Outlook Klantenbeheer, MileIQ1, Microsoft facturering1)Business apps from Office (Bookings, Outlook Customer Manager, MileIQ1, Microsoft Invoicing1)

Enterprise-grade apparaat mogelijkheden voor beheer en beveiligingEnterprise-grade device management and security capabilities

 • Zorgt voor bescherming tegen externe bedreigingen, zoals phishing & geavanceerde malware met Office 365 Advanced Threat Protection en Windows Defender misbruiken GuardHelps provide protection from external threats like phishing & sophisticated malware with Office 365 Advanced Threat Protection and Windows Defender Exploit Guard
 • Helpt bij het besturingselement & beheren hoe gevoelige informatie is toegankelijk en verzonden met een beleid voor Office 365 gegevensverlies voorkomen (beschikbaar te zijn in de zomer van 2018) en Azure informatie bescherming Plan 1Helps control & manage how sensitive information is accessed and transmitted with Office 365 Data Loss Prevention policies (to be available in summer, 2018) and Azure Information Protection Plan 1
 • Beschermen, bewaren en back-up van uw gegevens met Exchange Online ArchivingHelps protect, preserve and backup your data with Exchange Online Archiving
 • App-bescherming voor Office & andere mobiele toepassingen met Intune App ProtectionApp protection for Office & other mobile apps with Intune App Protection
 • Apparaatbeheer voor Windows 10 pc's, MacOS & apparaten voor mobiele telefoons met Apparaatbeheer IntuneDevice management for Windows 10 PCs, MacOS & Mobiles Devices with Intune device management
 • Consistente beveiligingsconfiguratie tussen apparaten - bescherming van bedrijfsgegevens via apparaten - Windows Defender, altijd actief en up-to-dateConsistent security configuration across devices - Protection of company data across devices - Windows Defender, always-on and up-to-date

Apparaat vereenvoudigde implementatie- en setupSimplified device deployment and user setup

 • Één beheerconsole Setup en beheren van gebruikers en apparatenSingle admin console to setup and manage users and devices
 • Auto-installatie van de Office-apps op Windows 10 pc 'sAuto-installation of Office apps on Windows 10 PCs
 • Altijd actuele Office + Windows 10Always up-to-date Office + Windows 10
 • Gestroomlijnde implementatie van pc's met Windows Automatische pilootStreamlined deployment of PCs with Windows AutoPilot

Die overwegen vaststelling van Microsoft 365 Business?Who should consider adopting Microsoft 365 Business?

Microsoft 365 Business is gebouwd voor kleine en middelgrote klanten die weinig tot geen IT-resources in dienst en u wilt de beste eersteklas productiviteit en samenwerking mogelijkheden van Office 365 met device management en security solutions die zakelijke gegevens beschermen.Microsoft 365 Business was built for small and medium-sized customers that have little to no IT resources on staff and want best-in-class productivity and collaboration capabilities of Office 365 together with device management and security solutions that safeguard business data. De klant Microsoft 365 Business gereed is voor de IT-werkzaamheden te verplaatsen naar de cloud en is geïnteresseerd in het onderhouden van een proactieve houding om te helpen bij het beveiligen van gegevens op apparaten die eigendom zijn van een werknemer en bedrijf.The Microsoft 365 Business customer is ready to move their IT operations to the cloud and is interested in maintaining a proactive stance to help protect data on both company and employee-owned devices.

Hoe kan ik Microsoft 365 Business krijgen voor mijn bedrijf?How can I get Microsoft 365 Business for my business?

Microsoft 365 Business kan worden aangeschaft via een Microsoft-Partner of rechtstreeks van Microsoft.Microsoft 365 Business may be purchased through a Microsoft Partner or directly from Microsoft. In kiezen of u rechtstreeks van Microsoft of via een Microsoft-Partner, moet u rekening houden met de mogelijkheid van het personeel en willen onderhouden een IT-infrastructuur.In choosing whether to purchase directly from Microsoft or via a Microsoft Partner, you should consider your on-staff capability and desire to maintain an IT infrastructure. Een Microsoft-Partner kunt u implementeren en beheren van uw IT-infrastructuur met inbegrip van Microsoft-oplossingen.A Microsoft Partner can help you deploy and manage your IT infrastructure including Microsoft solutions.

Hoeveel kost Microsoft 365 BusinessHow much does Microsoft 365 Business cost?

Microsoft 365 Business wordt aangeboden op USD$ 20,00 per gebruiker per maand op basis van een jaarlijks contract als rechtstreeks bij Microsoft aanschaffen.Microsoft 365 Business is offered at USD$20.00 user/month based on an annual contract if purchased directly from Microsoft. Als via een Microsoft-Partner hebt gekocht, kan prijzen verschillen op basis van de services de partner biedt en hun prijsmodel voor Microsoft 365 Business.When purchased through a Microsoft Partner, pricing can vary based on the services the partner provides and their pricing model for Microsoft 365 Business.

Is er een initiaal aan hoeveel stoelen van Microsoft 365 Business een klant kunnen hebben?Is there a cap to how many Microsoft 365 Business seats a customer can have?

Microsoft 365 Business is ontworpen voor kleine tot middelgrote ondernemingen met een laag tot gemiddeld IT-complexiteit.Microsoft 365 Business was designed for small to medium sized businesses with low to medium IT complexity requirements. Klanten kunnen licenties 300 Microsoft 365 Business voor hun organisatie.Customers may purchase up to 300 Microsoft 365 Business licenses for their organization. Klanten kunnen combinatiegroep cloud abonnementen. Als gevolg hiervan afhankelijk van de organisatie van IT-behoeften, klanten mogen licenties van Microsoft 365 Enterprise aan dezelfde account toevoegen.Customers can mix and match cloud subscriptions; as a result, depending on their organization’s IT requirements, customers may add Microsoft 365 Enterprise licenses to the same account.

Wanneer u een omgeving die bestaat uit verschillende typen van het abonnement, werken klanten met hun vertrouwde IT-adviseurs om te bepalen hoe het best te beheren en beveiligen van de diverse abonnementen als Microsoft 365 Business en Microsoft 365 Enterprise gebruik verschillende mogelijkheden om te beveiligen en beheren van toepassingen en gegevens.When considering an environment consisting of multiple subscription types, customers should work with their trusted IT advisors to determine how best to manage and secure the various subscriptions as Microsoft 365 Business and Microsoft 365 Enterprise use different capabilities to secure and manage applications and data.

Kan ik Microsoft 365 Business combineren met andere aanbiedingen van Microsoft-abonnementCan I combine Microsoft 365 Business with other Microsoft subscription offerings?

Ja, kunnen klanten hun Microsoft 365 Business abonnementen combineren met plannen en invoegtoepassingen van Azure, Dynamics 365 Enterprise Mobility + beveiliging en Office 365.Yes, customers can combine their Microsoft 365 Business subscriptions with plans and add-ons from Azure, Dynamics 365, Enterprise Mobility + Security, and Office 365.

Is iedereen in mijn bedrijf beschikken over een abonnement op Microsoft 365 Business?Is everyone in my business required to have a Microsoft 365 Business subscription?

Nee, niet iedereen moet een abonnement van Microsoft 365 Business, hoewel de voordelen van beveiliging en beheer alleen beschikbaar voor gebruikers met apparaten die worden beheerd met een abonnement van Microsoft 365 Business zijn.No, not everyone needs a Microsoft 365 Business subscription, although the security and management benefits are available only to those users with devices managed with a Microsoft 365 Business subscription.

Standaardisering van een IT-omgeving dient te verminderen onderhoud en beveiliging na verloop van tijd kost en een staat is die bedrijven streven moeten naar het bereiken.Standardizing an IT environment serves to help reduce maintenance and security costs over time and is a state that businesses should strive to attain. We erkennen echter dat sommige klanten van kleine en middelgrote omvang hun software bijwerken, vooral wanneer ze hun hardware gedurende een langere periode bijwerken.However, we recognize that some small and medium size customers update their software primarily when they upgrade their hardware, over an extended period. Bedrijven kunnen Microsoft 365 Business implementeren naar een deel van hun organisatie, maar voor de beste bescherming van vertrouwelijke bedrijfsgegevens en consistente samenwerking ervaringen implementatie voor alle gebruikers wordt aanbevolen.Businesses can deploy Microsoft 365 Business to part of their organization, but for best protection of sensitive business data and consistent collaboration experiences, deployment to all users is recommended.

Hoe weet ik of de hardware en software die ik vandaag uitgevoerd compatibel is met Microsoft 365 Business?How can I know if the hardware and software I run today is compatible with Microsoft 365 Business?

Als de hardware u vandaag wordt uitgevoerd Windows 7 Pro of later, waarschijnlijk voldoet aan de minimale systeemvereisten voor Microsoft 365 Business.If the hardware you run today runs Windows 7 Pro or later, it likely meets the minimum requirements for Microsoft 365 Business. Bepaalde functies van Windows 10 zoals Cortana, Windows Hello en multitouch vereisen specifieke hardware die alleen beschikbaar zijn op nieuwere computers.Certain Windows 10 features such as Cortana, Windows Hello, and multitouch require specific hardware that is only available on newer PCs. Zie de systeemvereisten voor Windows 10 Pro voor meer informatie.See the Windows 10 Pro system requirements for additional details.

Bestaande desktop (Win32) compatibiliteit van toepassingen is sterk in Windows 10, met de meeste bestaande toepassingen zonder wijzigingen werken.Existing desktop (Win32) application compatibility is strong in Windows 10, with most existing applications working without any changes. Klanten en hun vertrouwde IT-adviseurs moeten lezen het testproces aanbevolen toepassing voor compatibiliteit met Windows 10 en controleer de systeemvereisten voor Office om ervoor te zorgen een soepele overgang naar Microsoft 365 Business.Customers and their trusted IT advisors should read the recommended application testing process for Windows 10 compatibility and review the Office system requirements to ensure a smooth transition to Microsoft 365 Business.

Wat is Windows 10 Business?What is Windows 10 Business?

Windows 10 Business is een set van cloud-diensten en apparaat beheermogelijkheden die een aanvulling vormen op Windows 10 Pro en gecentraliseerd beheer en beveiliging besturingselementen van Microsoft 365 Business inschakelen.Windows 10 Business is a set of cloud-services and device management capabilities that complement Windows 10 Pro and enable the centralized management and security controls of Microsoft 365 Business. Windows 10 Business wordt ook geleverd met Windows Automatische piloot, een service die de implementatie van de nieuwe Windows 10-pc's.Windows 10 Business also comes with Windows AutoPilot, a service that streamlines the deployment of new Windows 10 PCs. Als u apparaten hebt die een licentie voor Windows 7, biedt 8 en 8.1 Professional, Microsoft 365 Business u een upgrade naar Windows 10 Pro is een eerste vereiste voor het implementeren van Windows 10 Business.If you have devices that are licensed for Windows 7, 8 and 8.1 Professional, Microsoft 365 Business provides an upgrade to Windows 10 Pro which is the prerequisite for deploying Windows 10 Business.

Hoe beschermt Microsoft 365 Business ondersteuning van ons beleid doen om uw eigen Device (BYOD)?How does Microsoft 365 Business help support our Bring Your Own Device (BYOD) policy?

Veel werknemers liever hun eigen mobiele telefoons of tablets om toegang tot persoonlijke en werk in plaats van uitvoering van meerdere apparaten voor elk doel.Many employees prefer to use their own mobile phones or tablets to access personal and work information rather than carrying multiple devices for each purpose. Het gebruik van persoonlijke apparaten voor werk, terwijl alledaagse, verhoogt het risico dat zakelijke informatie kan in de verkeerde handen terechtkomen.The use of personal devices for work, while commonplace, increases the risk that business information could end up in the wrong hands. Veel oplossingen voor bescherming van concurrerende mobiele gegevens moeten gebruikers overschakelen naar een bepaalde modus op hun apparaat of een ander complex mechanisme dat gebruikers kunnen opdringerige vinden en Vermijd daarom gebruiken.Many competing mobile data protection solutions require users to switch to a specific mode on their device or use another complex mechanism that users may find intrusive and therefore avoid using.

Microsoft 365 Business biedt klanten een eenvoudige maar krachtige manier medewerkers hun persoonlijke apparaten gebruiken voor het werk, terwijl het bedrijf de mogelijkheid om te voorkomen dat deze apparaten toegang tot, te behouden en/of delen van gegevens .Microsoft 365 Business offers customers a simple but powerful means of enabling employees to use their personal devices for work while providing the business with the ability to prevent those devices from accessing, retaining, and/or sharing business information. Meer in het bijzonder:More specifically:

 • App-bescherming voor mobiele toepassingen van Office Office helpt gegevens te beschermen, met inbegrip van e-mail, agenda, contactpersonen en documenten op iOS en Android mobiele apparaten, door het afdwingen van beleid zoals zakelijke gegevens automatisch worden verwijderd na een voorgeschreven tijd geen verbinding te maken met de service, vereisen dat gegevens worden opgeslagen op OneDrive voor bedrijven, waarbij een PIN/vingerafdruk verificatie toegang te krijgen tot Office-toepassingen en gegevens van uw bedrijf voorkomen in persoonlijke apps worden gekopieerd vanuit een Office-toepassing.App Protection for Office mobile apps helps protect Office data, including email, calendar, contacts, and documents on iOS and Android mobile devices, by enforcing policies such as automatically deleting business data after a prescribed amount of time of not connecting to the service, requiring that information is stored only to OneDrive for Business, requiring a PIN/fingerprint verification to access Office apps, and preventing company data from being copied from an Office app into personal apps. Mobiele toepassingen beheren voor andere mobiele apps via Intune is ook beschikbaar voor abonnees van Microsoft 365 Business.Mobile application management for other mobile apps through Intune is also available for Microsoft 365 Business subscribers.

 • Device Management voor Windows 10 pc's kunnen bedrijven instellen en afdwingen van mogelijkheden, zoals de bescherming van Windows Defender voor malware, automatische updates en schermen uitschakelen na een voorgeschreven tijd kiezen.Device Management for Windows 10 PCs allows businesses to choose to set and enforce capabilities such as Windows Defender protection for malware, automatic updates, and turning off screens after a prescribed amount of time. Verloren of gestolen Windows 10-apparaten kunnen bovendien volledig gewist van zakelijke toepassingen en gegevens via het Admin center.In addition, lost or stolen Windows 10 devices can be completely wiped of business applications and data through the Admin center.

 • Apparaat voor iOS, Android & MacOS beheerfuncties kunnen ondernemingen veilig beheer van een apparaatecosysteem van diverse met iOS, Android, Windows en Mac OS-apparaten.Device Management for iOS, Android & MacOS features helps businesses securely manage a diverse device ecosystem that includes iOS, Android, Windows, and macOS devices.

Hoe beschermt Microsoft 365 zakelijke pc's in mijn organisatie tegen schadelijke aanvallen tegen?How does Microsoft 365 Business help protect PCs in my organization from malicious attacks?

Beheerd met Microsoft 365 zakelijke pc's zijn beveiligd met Windows Defender, wordt het veld.PCs managed with Microsoft 365 Business are protected with Windows Defender, which is the No. 1 antivirus-functie in Windows 10, bescherming van meer computers tegen virussen, malware, spyware en andere bedreigingen dan een andere oplossing.1 antivirus feature on Windows 10, protecting more computers against viruses, malware, spyware, and other threats than any other solution. Met Microsoft 365 Business, kunnen bedrijven ervoor zorgen voor bescherming van Windows Defender wordt uitgevoerd en altijd bijgewerkt op al hun apparaten Windows 10.With Microsoft 365 Business, businesses can ensure Windows Defender protection is running and always up to date on all their Windows 10 devices.

Windows bevat 10 Windows Defender misbruiken Guard, een nieuwe reeks inbraak preventie-mogelijkheden.Windows 10 Business also includes Windows Defender Exploit Guard, a new set of intrusion prevention capabilities. Een van de functies, toegang tot een map gereguleerde, stopt ransomware in haar nummers door mappen te vergrendelen en te voorkomen dat niet-geautoriseerde apps toegang hebben tot belangrijke bestanden van de gebruiker.One of its features, Controlled folder access, stops ransomware in its tracks by locking down folders and preventing unauthorized apps from accessing a user’s important files.

Wat is het verschil tussen Office 365 Business Premium, Microsoft 365 Business en Microsoft 365 Enterprise?What's the difference between Office 365 Business Premium, Microsoft 365 Business and Microsoft 365 Enterprise?

Microsoft heeft tal van productiviteit en beveiliging systeembeheerproducten die kleine tot middelgrote klanten overwegen wanneer u een upgrade van hun infrastructuur desktop- en elk brengen steeds meer krachtige functies en functionaliteit.Microsoft has a variety of productivity and security management offerings that small to medium-sized customers may consider when upgrading their desktop and device infrastructure, each bringing increasingly powerful features and functionality.

Office 365 Business Premium biedt productiviteit met Office 365-apps en services best in class, maar omvat niet de toepassing beschermings- en beheermogelijkheden van Microsoft 365 Business.Office 365 Business Premium delivers best-in-class productivity with Office 365 apps and services but does not include the application protection and device management capabilities of Microsoft 365 Business.

Microsoft 365 Business combineert Office 365-apps en services met beheer van mobiele toepassingen en Windows 10 Pro extern beheer inschakelen en beveiligen apparaten tegen virussen en malware.Microsoft 365 Business combines Office 365 apps and services with mobile application management and Windows 10 Pro to enable remote management and help protect devices against viruses and malware. Het bevat een vereenvoudigde beheerconsole via welk apparaat en een data-beleid kunnen worden beheerd.It includes a simplified management console through which device and data policies may be administered. Veel kleine en middelgrote bedrijven kunnen het best voldoet aan met Microsoft 365 Business.Many small to medium-sized businesses can be best served with Microsoft 365 Business.

Microsoft 365 Enterprise is een set van plannen die een betere naleving en het beheer van bieden dan Microsoft 365 Business en zijn ontworpen voor zakelijke klanten en klanten die meer dan 300 gebruikers licenties.Microsoft 365 Enterprise is a set of licensing plans that offer increased levels of Compliance and security management over Microsoft 365 Business and are designed for enterprise customers and those customers that have over 300 users. Microsoft 365 Enterprise plannen bieden bovendien extra functionaliteit, met inbegrip van business intelligence en analytics tools.In addition, Microsoft 365 Enterprise plans provide additional functionality including business intelligence and analytics tools.

Kan ik mijn Office 365 plan overschakelen naar Microsoft 365 Business?Can I switch my Office 365 plan to Microsoft 365 Business?

Ja, klanten hun plannen vanuit een in aanmerking komend plan voor Office 365 voor Microsoft 365 bedrijf gaan.Yes, customers may switch their plans from a qualifying Office 365 plan to Microsoft 365 Business. Afhankelijk van de klant van de huidige regeling er mogelijk een daling of stijging van de kosten per maand.Depending on the customer’s current plan there may be a decrease or increase in monthly charges.

In welke regio's Microsoft 365 Business beschikbaar is?In what regions is Microsoft 365 Business available?

De Microsoft 365 Business zijn beschikbaar voor alle partners en klanten, waar Office 365 beschikbaar is.The Microsoft 365 Business will be available to all partners and customers where Office 365 is available. Overzicht van de internationale beschikbaarheid van Office 365 voor talen, landen en regio's.See the list of Office 365 international availability for languages, countries and regions.

Is er een evaluatieversie van Microsoft 365 Business die ik gebruiken kan voor de evaluatie van de aanbieding?Is there a Microsoft 365 Business trial I may use to evaluate the offer?

Er is een proefversie van Microsoft 365 Business beschikbaar voor CSP's.A Microsoft 365 Business trial is available for CSPs. Een evaluatieversie voor rechtstreekse klanten zullen later beschikbaar zijn.A trial for direct customers will be available later.

Wat moeten klanten en partners weten voordat u Microsoft 365 Business binnen hun organisatie?What should customers and partners know before running Microsoft 365 Business within their organization?

Klanten die de volledige mogelijkheden van Microsoft 365 Business ervaring willen moeten Windows 7, 8.1 of 10 Pro2 op hun bestaande bureaublad worden uitgevoerd.Customers that wish to experience the complete capabilities of Microsoft 365 Business must be running Windows 7, 8.1 or 10 Pro2 on their existing desktops. Bestaande Windows 10 Pro pc moet makers Update uitgevoerd als ze dat nog niet hebt gedaan.Existing Windows 10 Pro PCs should be running Creators Update if they have not already done so.

ImplementatieDeployment

Wat moeten klanten rekening houden bij het plannen van een implementatie van Microsoft 365 Business?What should customers consider when planning a Microsoft 365 Business deployment?

De meest directe pad naar een geslaagde implementatie van Microsoft 365 Business is koppelen aan een Microsoft-Partner.The most direct path to a successful Microsoft 365 Business deployment is to engage with a Microsoft Partner. Ze hebben uitgebreide training en ervaring met een groot aantal scenario's van klanten en best uitgeruste te begrijpen uw omgeving en behoeften.They have extensive training and experience with a wide variety of customer scenarios and are best equipped to understand your environment and needs. Klanten die als gevolg van IT op personeel kunt gebruiken de Microsoft 365 Business aan de slag om te helpen bij de implementatie van Microsoft 365 Business.Customers that have experienced IT on staff can use the Microsoft 365 Business Getting Started to assist them in their Microsoft 365 Business deployment.

Omvat Microsoft 365 Business de volledige mogelijkheden van Microsoft IntuneDoes Microsoft 365 Business include the full capabilities of Microsoft Intune?

Ja, Microsoft 365 Business abonnees mag u de volledige mogelijkheden van Intune voor iOS, Android, Mac OS en andere platforms Apparaatbeheer.Yes, Microsoft 365 Business subscribers are licensed to use full Intune capabilities for iOS, Android, MacOS, and other cross-platform device management. Functies die niet beschikbaar zijn in de vereenvoudigde beheerconsole in Microsoft 365 Business, zoals een 3de partij app beheren en configureren van de Wi-Fi-profielen, VPN-certificaten, enz., kunnen worden beheerd in de console met volledige Intune.Features not available in the simplified management console in Microsoft 365 Business, like 3rd party app management and configuration of WiFi profiles, VPN certificates, etc, can be managed in full Intune console. Hebt u recht op het Configuration Manager gebruiken voor het beheren van clients de EMS-licentie.You have rights to use Configuration Manager to manage clients covered by the EMS license. SCCM raadpleegt gerelateerde query's, u Veelgestelde vragen over SCCMFor SCCM related queries, please see SCCM faqs

Azure Active Directory Premium P1 is wordt geleverd met Microsoft 365 Business?Does Azure Active Directory Premium P1 come with Microsoft 365 Business?

Microsoft 365 Business is gebaseerd op technologie van heel Microsoft en terwijl sommige functies met Azure Active Directory deelt, is niet een volledige versie.Microsoft 365 Business is built on technology from across Microsoft and while it shares some features with Azure Active Directory, it is not a full version. Beveiliging en van beheerbeleid dat is gemaakt in Microsoft 365 Business zijn afhankelijk van bepaalde functionaliteit van Azure maar bevat niet alle functies (bijvoorbeeld zelfbedieningsmogelijkheden functies voor voorwaardelijke toegang en rapportage).The security and management policies created in Microsoft 365 Business rely on some Azure functionality but does not include all features (e.g. self-service features, conditional access features, and reporting). Klanten kunnen kiezen of aan te schaffen Azure Active Directory Premium P1 P2 als een invoegtoepassing voor Microsoft 365 Business.Customers may choose to purchase Azure Active Directory Premium P1 or P2 as an add-on to Microsoft 365 Business. Zie de Beschrijving van Microsoft 365 Business Service voor meer informatiePlease see the Microsoft 365 Business Service Description for more information

Kan Microsoft 365 zakelijke klanten Macs beherenDoes Microsoft 365 Business allow customers to manage Macs?

Intune helpt u bij het veilig beheer van iOS, Android, Windows en Mac OS-apparaten.Intune helps you securely manage iOS, Android, Windows, and macOS devices.

Wat is Windows Automatische piloot?What is Windows AutoPilot?

Windows Automatische piloot is een service die de implementatie van de nieuwe Windows 10-pc's.Windows AutoPilot is a service that streamlines the deployment of new Windows 10 PCs. Dit proces kan worden uitgevoerd wanneer de eindgebruiker zich bij Microsoft 365 Business voor de eerste keer aanmeldt, zonder IT ooit het apparaat aan te raken, door gebruik te maken van de besturingselementen van Microsoft 365 Business gecentraliseerd beheer.This process can be done when the end-user logs on to Microsoft 365 Business for the first time—without IT ever touching the device—by leveraging centralized management controls of Microsoft 365 Business. U kunt ook Windows Automatische piloot voor bestaande computers waarop Windows 10 Professional makers Update (of hoger) en zijn factory reset.You can also use Windows AutoPilot for existing PCs that are running Windows 10 Professional Creators Update (or later) and have been factory reset. Meer informatie over automatische piloot Windows vindt u in Dit juni, 2017 van blogberichten.Details about Windows AutoPilot can be found in this June, 2017 blog post.

CompatibiliteitCompatibility

Kan ik Office 365 invoegtoepassingen toevoegen aan Microsoft 365 Business?Can I add Office 365 add-ons to Microsoft 365 Business?

De invoegtoepassingen die kunnen worden toegevoegd aan Office 365 Business Premium kunnen worden toegevoegd aan Microsoft 365 Business.All the add-ons that can be added to Office 365 Business Premium can be added to Microsoft 365 Business. Dit betekent dat u Advanced Threat Protection Office 365 Cloud App-beveiliging, geavanceerde naleving, Threat Intelligence, MyAnalytics, PowerBI Pro en Audio Conferencing kunt kopen.This means that you can purchase Advanced Threat Protection, Office 365 Cloud App Security, Advanced Compliance, Threat Intelligence, MyAnalytics, PowerBI Pro, and Audio Conferencing.

Kan ik telefoonsysteem en aanroepen van plan toevoegen aan Microsoft 365 Business?Can I add Phone System and Calling Plans to Microsoft 365 Business?

Nee, telefoonsysteem en aanroepen van Plan zijn gereserveerd voor klanten die meer behoeften geavanceerde.No, Phone System and Calling Plan are reserved for customers who have more advanced needs. Aanbiedingen van Microsoft 365 Enterprise te klanten die behoefte hebben aan deze mogelijkheden bekijken.Customers who require these capabilities should look at Microsoft 365 Enterprise offerings.

Kunnen Microsoft 365 zakelijke klanten geavanceerde bedreiging bescherming van Windows Defender gebruiken?Can Microsoft 365 Business customers use Windows Defender Advanced Threat Protection?

Klanten die Windows Defender Advanced Threat Protection moeten Nee, Windows 10 Enterprise E5 of Microsoft 365 Enterprise E5.No, customers that require Windows Defender Advanced Threat Protection need either Windows 10 Enterprise E5 or Microsoft 365 Enterprise E5.

Kunnen klanten via Windows 10 VMs maken met een abonnement van Microsoft 365 BusinessCan customers create hosted Windows 10 VMs with a Microsoft 365 Business subscription?

Nee, moeten klanten die virtualisatie Windows 10 Enterprise of een abonnement op Microsoft 365 Enterprise aanschaffen.No, customers that require virtualization should purchase Windows 10 Enterprise or a Microsoft 365 Enterprise subscription.

Partner verkoopkansPartner opportunity

Waar vind ik meer informatie over de mogelijkheden en voordelen om een Microsoft-Partner?Where can I learn more about the opportunities and benefits in becoming a Microsoft Partner?

IT-serviceproviders die nog niet zijn partners van Microsoft voor meer informatie over het Microsoft Cloud Solution Provider programma op https://partners.office.com/microsoft365business.IT service providers that are not already Microsoft partners can learn more about the Microsoft Cloud Solution Provider program at https://partners.office.com/microsoft365business.

Waar vind ik meer Microsoft 365 Business verkopen?Where can I learn how to sell Microsoft 365 Business?

Office 365 nu verkopen partners kunt dezelfde consultative verkoopmethoden Microsoft 365 Business verkopen.Partners now selling Office 365 can use the same consultative selling methods to sell Microsoft 365 Business. Daarnaast zijn we invoering van meer resources en opleiding van het verkoopteam te begrijpen van de bestaande desktop omgeving, Active Directory-vertrouwen, mobiliteit en beveiliging behoeften van klanten om efficiënt te communiceren de volledige waarde van Microsoft 365 Business op een manier die relevant is voor de klant.In addition, we are introducing more resources and training for your sales team to understand the customers’ existing desktop environment, Active Directory reliance, mobility and security needs to effectively communicate the full value of Microsoft 365 Business in a way that is relevant to the customer. Deze informatie vinden in de Office-Partner portal op http://partners.office.com/microsoft365business.Find these resources on the Office Partner portal at http://partners.office.com/microsoft365business.

Hoe kunt Microsoft 365 Business partners de winstgevendheid te verhogen?How can Microsoft 365 Business help partners increase the profitability?

Microsoft 365 Business helpt partners verlagen door meer operationele efficiëntie en omzet door de verkoop van aanvullende services te verbeteren.Microsoft 365 Business will help partners reduce costs through greater operational efficiencies and enhance revenue through the sale of additional services. De Forrester Research, studie van Microsoft 365 Business totale economische Impact (TEI), juni 2017 (https://partners.office.com/TEIBusiness), laat zien dat Microsoft 365 Business positieve gevolgen voor de winstgevendheid van de partner hebben zal.The Forrester Research, Microsoft 365 Business Total Economic Impact (TEI) Study, June 2017 (https://partners.office.com/TEIBusiness), demonstrates that Microsoft 365 Business will have positive impact on partner profitability.

In de studie voor TEI partners gemeld dat met Microsoft 365 Business ze verwachten:In the TEI study partners reported that with Microsoft 365 Business they expect:

 • stijging van 20%-punt [eenmalige] opbrengst voor implementatie en advies diensten20%-point increase in [one-time] deployment and advisory services revenue
 • punt 10% toename van het aantal beheerde services toevoegen10%-point increase in attach rate of managed services
 • punt 8% stijging van de raadpleging en [continue] beheerde services winstmarges (van lagere kosten)8%-point increase in consulting and [ongoing] managed services profit margins (from lower costs)

Welke hulpmiddelen zijn beschikbaar om te verkopen, implementeren en ondersteunen van Microsoft 365 Business partners?What resources are available to partners to sell, deploy and support Microsoft 365 Business?

Microsoft biedt een ruime keuze van de middelen voor partners op de markt, verkopen en ondersteunen van Microsoft 365 Business CSP.Microsoft provides a wide selection of resources for CSP partners to market, sell, and support Microsoft 365 Business. U kunt ze vinden op https://partners.office.com/microsoft365business.They can be found at https://partners.office.com/microsoft365business.

Welke up-sell-opportunities geeft Microsoft 365 Business partners?What up-sell opportunities does Microsoft 365 Business give partners?

Microsoft 365 Business kunnen partners hun vertrouwde adviseur positie met klanten, door het maken van een solide en veilig platform waarop aanvullende services verkopen en bijwerken van bestaande producten en services onderhouden.Microsoft 365 Business allows partners to maintain their trusted advisor position with customers, by creating a solid and secure platform upon which to sell additional services and to upgrade existing products and services. Microsoft 365 Business biedt de mogelijkheid om een upgrade discussie met klanten nu met Exchange Server, Exchange Online of Office 365 Business Essentials.Microsoft 365 Business provides an opportunity to have an upgrade discussion with customers now using Exchange Server, Exchange Online or Office 365 Business Essentials. Partners kunnen ook extra omzet van verhoogde beheerde services en/of kosten van per-gebruiker ondersteuning krijgen.Partners may also gain additional revenue from increased managed services and/or peruser support fees.

Met de nieuwe Windows Automatische piloot functie van Microsoft 365 Business, partners die terughoudend zijn te verkopen, nieuwe Windows-apparaten door implementatie van logistiek en kosten vindt u deze verkoopkans veel aantrekkelijker.With the new Windows AutoPilot feature included in Microsoft 365 Business, partners who have been reluctant to sell new Windows devices due to deployment logistics and costs will find this opportunity much more attractive. Klanten die vertrouwen in de veiligheid van hun lokale en mobiele apparaten zijn zijn ook meer geneigd zijn om te investeren in extra services, zoals Dynamics 365.Customers who are confident in the security of their on-premise and mobile devices are also more likely to invest in additional services, such as Dynamics 365.

Moeten partners Microsoft 365 Business verkopen via andere plannen van MicrosoftShould partners sell Microsoft 365 Business over other plans from Microsoft?

Een Microsoft Cloud Solution Provider moet het plan die prima aansluit op de bedrijfsbehoeften van de klant en budget altijd verkopen.A Microsoft Cloud Solution Provider should always sell the plan that best suits its customer business needs and budget. Bijvoorbeeld, als een klant aan de privacy en beveiligingsvoorschriften voldoen moet, een CSP mag verkopen Microsoft 365 Business plus de invoegtoepassingen die de klant helpen aan de eisen voldoen of mag voorstellen dat de geavanceerde beveiliging en beheer die door Microsoft 365 Business E SKU's.For example, if a customer must comply with privacy and security regulations, a CSP may sell Microsoft 365 Business plus any add-ons that help the customer meet its requirements or may suggest the advanced security and management provided by Microsoft 365 Business E SKUs.

Sommige van mijn klanten zijn apparaten die niet echt; Microsoft 365 Business brengt deze apparaten echt?Some of my customers have devices that are not genuine; will Microsoft 365 Business make these devices genuine?

Microsoft 365 Business maakt geen een anders niet-legitieme versie van Windows legitiem.Microsoft 365 Business does not make an otherwise non-genuine version of Windows, genuine. Microsoft 365 Business biedt een upgrade voordeel waardoor klanten met legitieme Windows 7, 8 of 8.1 Pro te upgraden naar de meest recente, de legitieme versie van Windows 10 Pro.Microsoft 365 Business does provide an upgrade benefit allowing those customers running genuine Windows 7, 8 or 8.1 Pro to upgrade to the most recent, genuine version of Windows 10 Pro.

Welke ondersteuning is beschikbaar voor partners van Microsoft 365 Business Preview CSP?What support is available to CSP partners for the Microsoft 365 Business Preview?

Dezelfde ondersteuning kanalen voor vandaag CSP partners (premier support en geavanceerde support-programma) op Microsoft 365 Business zijn getraind en gereed zijn voor de ondersteuning van uw partners.The same support channels available to CSP partners today (premier support and advanced support program) have been trained on Microsoft 365 Business and are ready to provide partners with support.

Wat is de GDPR en hoe Microsoft 365 Business helpt klanten met hun verplichtingen?What is the GDPR and how does Microsoft 365 Business help customers with their compliance obligations?

Algemene Data Protection Verordening (GDPR) is een uitgebreide nieuwe privacy wet die ingezetenen van de Europese Unie (EU) meer controle over hun 'persoonlijke gegevens' geeft en organisaties die de integriteit van de persoonlijke gegevens vereist.The General Data Protection Regulation (GDPR) is a comprehensive new privacy law that gives residents of the European Union (EU) greater control over their “personal data” and requires organizations to maintain the integrity of that personal data. De GDPR organisaties, moet dat besturingselement of proces dat persoonlijke gegevens die zijn gekoppeld aan inwoners van de EU-fabrikanten verwerkers die voldoen aan de vereisten van de GDPR voor de verwerking van persoonlijke gegevens alleen worden gebruikt.The GDPR requires organizations that control, or process personal data tied to EU residents to only use third-party data processors that meet the GDPR’s requirements for personal data processing. Microsoft heeft in maart 2017, beschikbare contractuele garanties die deze garanties bieden.In March 2017, Microsoft made available contractual guarantees that provide these assurances. Klanten met vragen over hoe Microsoft kan hen helpen voldoen aan hun verplichtingen in het extra GDPR moeten informatie over de naleving van geavanceerde en beveiligingsmogelijkheden beschikbaar als invoegtoepassingen (bv. informatiebeveiliging Azure, gegevensverlies voorkomen, Geavanceerd Threat Protection, enz.) en in andere pakketten (bijvoorbeeld Microsoft 365 Enterprise E5).Customers that have questions about how Microsoft can help them meet their additional GDPR obligations should learn about the advanced compliance and security capabilities available as add-ons (e.g. Azure Information Protection, Data Loss Prevention, Advanced Threat Protection, etc. ) and in other Suites (e.g. Microsoft 365 Enterprise E5). Voor meer informatie, Ga naar www.microsoft.com/gdpr.To learn more, visit www.microsoft.com/gdpr.

VoetnotenFootnotes

1 beschikbaar in de VS, groot-Brittannië en Canada.1 Available in US, UK, and Canada.
2 apparaten met Windows 7 of 8.1 Pro in aanmerking komen voor een upgrade naar Windows 10 Pro in de voorvertoning van Microsoft 365 Business.2 Devices running Windows 7 or 8.1 Pro are eligible for an upgrade to Windows 10 Pro within the Microsoft 365 Business preview.