Welk abonnement is het juiste voor uw kleine bedrijf?What subscription is right for your small business?

Microsoft biedt verschillende abonnementen voor kleine bedrijven.Microsoft offers several plans for small businesses. De aanbevolen abonnementen zijn Microsoft 365 Business Standard of Microsoft 365 Business Premium maximaal 300 gebruikers.The recommended subscriptions are either Microsoft 365 Business Standard or Microsoft 365 Business Premium with up to 300 users. Microsoft 365 Business Premium biedt meer beveiligingsfuncties dan Microsoft 365 Business Standard extra kosten.Microsoft 365 Business Premium offers more security features than Microsoft 365 Business Standard for an added cost.