Meld u aan bij Microsoft 365Sign in to Microsoft 365

Voor bedrijfs- of campagnebeheerdersFor business or campaign admins

Als u zich hebt aangemeld voor Microsoft 365, bent u de Microsoft 365 beheerder. Meld u als volgende aan:If you signed up for Microsoft 365, you're the Microsoft 365 admin. Here's how to sign in:

  1. Zoek de gebruikersnaam en het wachtwoord dat we naar het e-mailadres hebben gestuurd dat u ons hebt gegeven in stap 2 van Stappen om u aan te melden.Find the username and password that we sent to the email address that you gave us in step 2 of Steps to sign up.
  2. Ga in de browser naar het Microsoft 365 beheercentrum op https://admin.microsoft.com .In the browser, go to the Microsoft 365 admin center at https://admin.microsoft.com.
  3. Typ uw gebruikersnaam en wachtwoord.Type in your username and password. Selecteer Aanmelden.Select Sign in.
  4. Zoek rechtsboven op de pagina het besturingselement Voorbeeld.In the top right of the page, find the Preview on control. Selecteer Voorbeeld op, zodat u alle besturingselementen kunt gebruiken die worden beschreven in Bump up protection voor uw campagne.Select Preview on so you can use all the controls described in Bump up protection for your campaign.

Voor personeelFor staff

Personeel instellen zoals beschreven in Gebruikers toevoegen U kunt wachtwoorden ook opnieuw instellen en opnieuw instellen op de pagina Gebruikers toevoegen.Set up staff as described in Add users You can also reset and resend passwords on the Add users page. Alle personeelsleden kunnen zich aanmelden bij https://Office.com .All staff can sign in at https://Office.com.