Toegang tot Sway uitschakelen met PowerShell voor Microsoft 365Disable access to Sway with PowerShell for Microsoft 365

Dit artikel is van toepassing op Microsoft 365 Enterprise en Office 365 Enterprise.This article applies to both Microsoft 365 Enterprise and Office 365 Enterprise.

Met ManageSway.ps1 PowerShell-script kunt u services in uw Microsoft 365 weergeven en uitschakelen, inclusief Sway.The ManageSway.ps1 PowerShell script lets you view and disable services in your Microsoft 365 organization, including Sway. Dit script automatiseert de procedures die in de volgende onderwerpen worden beschreven:This script automates the procedures that are described in the following topics:

U moet de twee bestanden downloaden die aan het script zijn gekoppeld:You need to download the two files that are associated with the script: