Microsoft 365-gebruikersaccounts, -licenties en -groepen beheren met PowerShellManage Microsoft 365 user accounts, licenses, and groups with PowerShell

Dit artikel is van toepassing op Microsoft 365 Enterprise en Office 365 Enterprise.This article applies to both Microsoft 365 Enterprise and Office 365 Enterprise.

Microsoft 365-beheerders moeten gebruikersaccounts, licenties en groepen beheren.Microsoft 365 administrators need to manage user accounts, licenses, and groups. Hoewel u de meeste van deze taken kunt uitvoeren in het Microsoft 365-Beheercentrum, zijn sommige eenvoudiger in PowerShell.Although you can do most of these tasks in the Microsoft 365 admin center, some are easier in PowerShell.

Zie de volgende artikelen voor meer informatie.For more information, see the following articles.

GebruikersaccountsUser accounts

Licenties en servicesLicenses and services

GroepenGroups