Skype voor Bedrijven Online in Office 365 - Help voor beheerdersSkype for Business Online in Office 365 - Admin Help

We zijn er om u te helpen.We're here to help!

Als beheerder van Office 365 voor bedrijven krijgt u gratis toegang tot onze deskundige ondersteuningsmedewerkers.As an admin for Office 365 for business, you get free access to our knowledgeable support agents. Als u de informatie die u nodig hebt op deze website niet vindt, neem dan contact op met ondersteuning voor zakelijke producten - Help voor beheerdersIf you don't find the information you need on this web site, Contact support for business products - Admin Help

Laat uw gebruikers contact opnemen met externe Skype- of Skype voor Bedrijven-gebruikersLet your users contact external Skype or Skype for Business users

U kunt mensen die gebruikmaken van Skype voor Bedrijven de mogelijkheid geven contact op te nemen met gebruikers van buiten uw organisatie en deze gebruikers toe te voegen aan hun contactenlijst in Skype voor Bedrijven. Nadat ze externe gebruikers aan hun contactenlijst hebben toegevoegd, kunnen ze zien of deze gebruikers online zijn. Ook kunnen ze dan met deze gebruikers chatten, vergaderingen houden en hun bureaublad delen. Instructies kunt u hier vinden:You can let people who are using Skype for Business contact users from outside your organization and add them to their list of Skype for Business contacts. After they add them to their contact list, they can see if they are online and IM with them, hold meetings and share desktops. For instructions see:

Gespreks- en videokwaliteit verbeterenImprove call and video quality

Hebben uw gebruikers te maken met gesprekken die worden afgebroken? Zijn audio, video en het delen van toepassingen van slechte kwaliteit? Skype voor Bedrijven wordt sterk beïnvloed door de kwaliteit van de end-to-end netwerkverbinding. Voor de beste ervaring is het belangrijk om te zorgen voor een hoogwaardige verbinding tussen uw bedrijfsnetwerk en Skype voor Bedrijven Online. Zie Tune Skype for Business Online performance voor meer informatie.Are your users experiencing dropped calls? Is the quality of audio, video, and application sharing poor? Skype for Business is greatly impacted by the quality of end-to-end network connectivity. For the best experience, it is important to make sure there is a high-quality connection between your company network and Skype for Business Online. To learn more, see Tune Skype for Business Online performance.

Zie ook:Also see:

Skype voor Bedrijven Online instellenSet up Skype for Business Online

Problemen oplossen voor uw gebruikersFix problems for your users

Help uw gebruikers om snel aan de slag te gaan.Help your users get started quickly!

Zie voor meer artikelen voor gebruikers Skype voor Bedrijven help.For more articles for users, see Skype for Business help.