Microsoft Defender voor endpoint API-licentie en gebruiksvoorwaardenMicrosoft Defender for Endpoint API license and terms of use

Van toepassing op:Applies to:

API‘sAPIs

Defender for Endpoint API's vallen onder Microsoft API License and Terms of use.Defender for Endpoint APIs are governed by Microsoft API License and Terms of use.

LimietenThrottling limits

NaamName OproepenCalls VerlengingsperiodeRenewal period
API-oproepen per verbindingAPI calls per connection 100100 60 seconden60 seconds

Microsoft en eventuele inzenders verlenen u een licentie voor de Microsoft-documentatie en andere inhoud in deze opslagplaats onder de Creative Commons Attribution 4.0 International Public License, zie het LICENTIEbestand.Microsoft and any contributors grant you a license to the Microsoft documentation and other content in this repository under the Creative Commons Attribution 4.0 International Public License, see the LICENSE file.

Microsoft, Windows, Microsoft Azure en/of andere Microsoft-producten en -services waarnaar in de documentatie wordt verwezen, kunnen handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Microsoft zijn in de Verenigde Staten en/of andere landen.Microsoft, Windows, Microsoft Azure and/or other Microsoft products and services referenced in the documentation may be either trademarks or registered trademarks of Microsoft in the United States and/or other countries. De licenties voor dit project verlenen u geen rechten om microsoft-namen, logo's of handelsmerken te gebruiken.The licenses for this project do not grant you rights to use any Microsoft names, logos, or trademarks. De algemene handelsmerkrichtlijnen van Microsoft zijn te vinden op https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=254653 .Microsoft's general trademark guidelines can be found at https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=254653.

Privacygegevens kunnen worden gevonden bij Microsoft en eventuele inzenders behouden alle andere rechten, hetzij onder hun respectieve auteursrechten, octrooien of handelsmerken, hetzij door implicaties, stoppen of https://privacy.microsoft.com/en-us/ anderszins.Privacy information can be found at https://privacy.microsoft.com/en-us/ Microsoft and any contributors reserve all others rights, whether under their respective copyrights, patents, or trademarks, whether by implication, estoppel or otherwise.