Toegang tot het Microsoft Defender voor Eindpunt Community CenterAccess the Microsoft Defender for Endpoint Community Center

Van toepassing op:Applies to:

Wilt u Defender voor Eindpunt ervaren?Want to experience Defender for Endpoint? Meld u aan voor een gratis proefabonnement.Sign up for a free trial.

Het Defender for Endpoint Community Center is een plek waar communityleden kunnen leren, samenwerken en ervaringen over het product kunnen delen.The Defender for Endpoint Community Center is a place where community members can learn, collaborate, and share experiences about the product.

Er zijn verschillende ruimten die u kunt verkennen om meer te weten te komen over specifieke informatie:There are several spaces you can explore to learn about specific information:

  • AankondigingenAnnouncements
  • Wat is er nieuwWhat's new
  • Threat IntelligenceThreat Intelligence

Er zijn verschillende manieren waarop u toegang hebt tot het Community Center:There are several ways you can access the Community Center:

  • Selecteer in Microsoft Defender-beveiligingscentrum navigatiedeelvenster de optie Communitycentrum.In the Microsoft Defender Security Center navigation pane, select Community center. Er wordt een nieuw browsertabblad geopend en u gaat naar de pagina Defender voor Endpoint Tech Community.A new browser tab opens and takes you to the Defender for Endpoint Tech Community page.
  • Toegang tot de community via de pagina Tech Community van Microsoft Defender voor EndpointAccess the community through the Microsoft Defender for Endpoint Tech Community page

U kunt direct gesprekken bekijken en lezen die zijn gepost in de community.You can instantly view and read conversations that have been posted in the community.

Als u de volledige ervaring binnen de community wilt krijgen, zoals het kunnen reageren op berichten, moet u lid worden van de community.To get the full experience within the community such as being able to comment on posts, you'll need to join the community. Zie Microsoft Tech Community: Aande slag voor meer informatie over hoe u aan de slag kunt in de Microsoft Tech Community.For more information on how to get started in the Microsoft Tech Community, see Microsoft Tech Community: Getting Started.