Nieuwe functies in Microsoft 365 BeveiligingWhat's new in Microsoft 365 Security

Belangrijk

Het verbeterde Microsoft 365-beveiligingscentrum is nu beschikbaar.The improved Microsoft 365 security center is now available. Deze nieuwe ervaring brengt Defender voor Eindpunt, Defender voor Office 365, Microsoft 365 Defender en meer naar het Microsoft 365-beveiligingscentrum.This new experience brings Defender for Endpoint, Defender for Office 365, Microsoft 365 Defender, and more into the Microsoft 365 security center. Ontdek wat er nieuw is.Learn what's new.

Van toepassing op:Applies to:

  • Microsoft 365 DefenderMicrosoft 365 Defender

Dit onderwerp gaat over de mogelijkheden die over het algemeen beschikbaar zijn (GA) in de meest recente release van Microsoft 365 Beveiliging.This topic will cover capabilities that are generally available (GA) in the latest release of Microsoft 365 Security.

Zie Voorbeeldfuncties voor meer informatie over voorbeeldfuncties.For more information on preview features, see Preview features