Illustraties voor Microsoft Cloud voor IT-architectenMicrosoft cloud for IT architects illustrations

Deze posters voor cloudarchitectuur geven u informatie over Microsoft-cloudservices, waaronder Microsoft 365, Azure Active Directory (Azure AD), Microsoft Intune, Microsoft Dynamics 365 en hybride on-premises en cloudoplossingen.These cloud architecture posters give you information about Microsoft cloud services, including Microsoft 365, Azure Active Directory (Azure AD), Microsoft Intune, Microsoft Dynamics 365, and hybrid on-premises and cloud solutions.

IT-besluitvormers en -architecten kunnen deze bronnen gebruiken om de ideale oplossingen voor hun werkbelasting te bepalen en beslissingen te nemen over de belangrijkste infrastructuuronderdelen, zoals netwerken, identiteit en beveiliging.IT decision makers and architects can use these resources to determine the ideal solutions for their workloads and to make decisions about core infrastructure components such as networking, identity, and security.

Microsoft cloudidentiteit voor IT-architectenMicrosoft cloud identity for IT architects

Wat IT-architecten moeten weten over het ontwerpen van identiteit voor organisaties die gebruikmaken van Microsoft-cloudservices en -platforms.What IT architects need to know about designing identity for organizations using Microsoft cloud services and platforms.

ItemItem BeschrijvingDescription
Duimafbeelding voor microsoft cloudidentiteitsmodelThumb image for Microsoft cloud identity model
Weergeven als pdf-bestand | Downloaden als PDF | Downloaden als een Visio View as a PDF | Download as a PDF | Download as a Visio
Bijgewerkt in september 2020Updated September 2020
Dit model bevat:This model contains:
 • Inleiding tot identiteit met De cloud van MicrosoftIntroduction to identity with Microsoft's cloud
 • Azure AD IDaaS-mogelijkhedenAzure AD IDaaS capabilities
 • On-premises Ad DS-accounts (Active Directory Domain Services) integreren met Azure ADIntegrating on-premises Active Directory Domain Services (AD DS) accounts with Azure AD
 • Adreslijstonderdelen in Azure IaaS plaatsenPutting directory components in Azure IaaS
 • AD DS-opties voor werkbelastingen in Azure IaaSAD DS options for workloads in Azure IaaS


Microsoft cloudbeveiliging voor IT-architectenMicrosoft cloud security for IT architects

Wat IT-architecten moeten weten over beveiliging in Microsoft-cloudservices en -platforms.What IT architects need to know about security in Microsoft cloud services and platforms.

ItemItem BeschrijvingDescription
Microsoft Cloud Security voor enterprise architects modelminiatuurMicrosoft cloud security for enterprise architects model thumbnail
PDF |PDF |
Bijgewerkt in april 2021Updated April 2021
Dit model bevat:This model contains:
 • Verantwoordelijkheden voor microsoft- en klantbeveiligingMicrosoft and customer security responsibilities
 • Identiteit en apparaattoegangIdentity and device access
 • BedreigingsbeveiligingThreat protection
 • GegevensbeschermingInformation protection

Microsoft Cloud Networking voor IT-architectenMicrosoft cloud networking for IT architects

Wat IT-architecten moeten weten over netwerken voor Microsoft-cloudservices en -platforms.What IT architects need to know about networking for Microsoft cloud services and platforms.

ItemItem BeschrijvingDescription
Thumb image for Microsoft cloud networking modelThumb image for Microsoft cloud networking model
Weergeven als pdf-bestand | Downloaden als PDF | Downloaden als een Visio View as a PDF | Download as a PDF | Download as a Visio
Bijgewerkt in augustus 2020Updated August 2020
Dit model bevat:This model contains:
 • Uw netwerk ontwikkelen voor cloudconnectiviteitEvolving your network for cloud connectivity
 • Veelgebruikte elementen van Microsoft-cloudconnectiviteitCommon elements of Microsoft cloud connectivity
 • ExpressRoute voor Microsoft-cloudconnectiviteitExpressRoute for Microsoft cloud connectivity
 • Netwerken ontwerpen voor Microsoft SaaS, Azure PaaS en Azure IaaSDesigning networking for Microsoft SaaS, Azure PaaS, and Azure IaaS


Hybride Microsoft-cloud voor IT-architectenMicrosoft hybrid cloud for IT architects

Wat IT-architecten moeten weten over hybride cloud voor Microsoft-services en platforms.What IT architects need to know about hybrid cloud for Microsoft services and platforms.

ItemItem BeschrijvingDescription
Duimafbeelding voor het hybride cloudmodel van MicrosoftThumb image for the Microsoft hybrid cloud model
Weergeven als pdf-bestand | Downloaden als PDF | Downloaden als een Visio View as a PDF | Download as a PDF | Download as a Visio
Bijgewerkt in augustus 2020Updated August 2020
Dit model bevat:This model contains:
 • De cloudaanbiedingen van Microsoft (SaaS, Azure PaaS en Azure IaaS) en de gemeenschappelijke elementenMicrosoft's cloud offerings (SaaS, Azure PaaS, and Azure IaaS) and their common elements
 • Hybride cloudarchitectuur voor het cloud-aanbod van MicrosoftHybrid cloud architecture for Microsoft's cloud offerings
 • Hybride cloudscenario's voor Microsoft SaaS (Office 365), Azure PaaS en Azure IaaSHybrid cloud scenarios for Microsoft SaaS (Office 365), Azure PaaS, and Azure IaaS

Architectuurbenaderingen voor migraties van Microsoft Cloud tenant-to-tenantArchitecture approaches for Microsoft cloud tenant-to-tenant migrations

Deze reeks onderwerpen illustreert verschillende architectuurbenaderingen voor fusies, overnames, afstotingen en andere scenario's die ertoe kunnen leiden dat u migreert naar een nieuwe cloudten tenant.This series of topics illustrates several architecture approaches for mergers, acquisitions, divestitures, and other scenarios that might lead you to migrate to a new cloud tenant. Deze onderwerpen bieden richtlijnen voor uitgangspunten voor het plannen van ondernemingsresources.These topics provide starting-point guidance for enterprise resource planning.

ItemItem BeschrijvingDescription
Thumb image for Microsoft cloud tenant-to-tenant migrationsThumb image for Microsoft cloud tenant-to-tenant migrations
PDF | Bijgewerkt in februari 2021PDF | Updated February 2021
Dit model bevat:This model contains:
 • Een toewijzing van bedrijfsscenario's aan architectuurbenaderingenA mapping of business scenarios to architecture approaches
 • OntwerpoverwegingenDesign considerations
 • Voorbeeld van een migratiestroom met één gebeurtenisSingle event migration flow example
 • Voorbeeld van gefaseerd migratiestroomPhased migration flow example
 • Voorbeeld van tenants verplaatsen of splitsenTenant move or split flow example

Veelgebruikte aanvallen en Microsoft-mogelijkheden die uw organisatie beschermenCommon attacks and Microsoft capabilities that protect your organization

Meer informatie over de meest voorkomende cyberaanvallen en hoe Microsoft uw organisatie kan helpen in elke fase van een aanval.Learn about the most common cyber attacks and how Microsoft can help your organization at every stage of an attack.

ItemItem BeschrijvingDescription
Afbeelding van de poster Veelgebruikte aanvallen. Illustration of the Common attacks poster.
PDF | VisioPDF | Visio
Bijgewerkt augustus 2017Updated August 2017
Deze poster illustreert het pad van veelvoorkomende aanvallen en beschrijft welke mogelijkheden aanvallers helpen stoppen in elke fase van een aanval.This poster illustrates the path of common attacks and describes which capabilities help stop attackers at each stage of an attack.