Opname van cloudvergadering in TeamsTeams cloud meeting recording

In Microsoft Teams, users can record their Teams meetings and group calls to capture audio, video, and screen sharing activity.In Microsoft Teams, users can record their Teams meetings and group calls to capture audio, video, and screen sharing activity. There is also an option for recordings to have automatic transcription, so that users can play back meeting recordings with closed captions and search for important discussion items in the transcript.There is also an option for recordings to have automatic transcription, so that users can play back meeting recordings with closed captions and search for important discussion items in the transcript. The recording happens in the cloud and is saved to Microsoft Stream, so users can share it securely across their organization.The recording happens in the cloud and is saved to Microsoft Stream, so users can share it securely across their organization.

Gerelateerd: Documentatie voor eindgebruikers van opnamen van Teams-vergaderingenRelated: Teams meeting recording end user documentation

Vereisten voor opnamen van Teams-vergaderingen in de cloudPrerequisites for Teams cloud meeting recording

For a Teams user’s meetings to be recorded, Microsoft Stream must be enabled for the tenant.For a Teams user’s meetings to be recorded, Microsoft Stream must be enabled for the tenant. In addition, the following prerequisites are required for both the meeting organizer and the person who is initiating the recording:In addition, the following prerequisites are required for both the meeting organizer and the person who is initiating the recording:

 • De gebruiker heeft een licentie voor Office 365 E1, E3, E5, A1, A3, A5, M365 Business, Business Premium of Business EssentialsUser has an Office 365 E1, E3, E5, A1, A3, A5, M365 Business, Business Premium or Business Essentials
 • De gebruiker heeft een licentie voor Microsoft Stream nodigUser needs to be licensed for Microsoft Stream
 • De gebruiker heeft Microsoft Stream-machtigingen voor het uploaden van videoUser has Microsoft Stream upload video permissions
 • De gebruiker heeft de bedrijfsrichtlijnen geaccepteerd, indien ingesteld door de beheerderUser has consented to the company guidelines, if set up by the admin
 • De gebruiker heeft voldoende opslagruimte in Microsoft Stream om opnamen op te slaanUser has sufficient storage in Microsoft Stream for recordings to be saved
 • De gebruiker heeft de instelling TeamsMeetingPolicy-AllowCloudRecording ingesteld op TrueUser has TeamsMeetingPolicy-AllowCloudRecording setting set to true
 • De gebruiker is geen anonieme, gast- of federatieve gebruiker in de vergaderingUser is not an anonymous, Guest, or federated user in the meeting

Notitie

Ook als de persoon die de opname wordt gestart of u de opname automatisch te transcriberen, TeamsMeetingPolicy - AllowTranscription-instelling van de gebruiker moet worden ingesteld op trueAdditionally, to allow the person initiating the recording to choose whether to automatically transcribe the recording, the user's TeamsMeetingPolicy -AllowTranscription setting must be set to true

Opnamen van Teams-vergaderingen in de cloud instellen voor gebruikers in uw organisatieSet up Teams cloud meeting recording for users in your organization

In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe u opnamen van Teams-vergaderingen kunt instellen en plannen.This section explains how you can set up and plan for recording Teams meetings.

Microsoft Stream voor gebruikers in de organisatie inschakelenEnable Microsoft Stream for users in the organization

Microsoft Stream is beschikbaar als onderdeel van in aanmerking komende Office 365-abonnementen of als alleenstaande service.Microsoft Stream is available as part of eligible Office 365 subscriptions or as a standalone service. Zie het overzicht van Stream-licenties voor meer informatie.See the Stream licensing overview for more details. Microsoft Stream is nu opgenomen in Microsoft 365 Business, Office 365 Business Premium en Office 365 Business Essentials.Microsoft Stream is now included in Microsoft 365 Business, Office 365 Business Premium, and Office 365 Business Essentials.

Learn more about how you can assign licenses to users in Office 365 so that users can access Microsoft Stream.Learn more about how you can assign licenses to users in Office 365 so that users can access Microsoft Stream. Ensure that Microsoft Stream is not blocked for the users, as defined in this article.Ensure that Microsoft Stream is not blocked for the users, as defined in this article.

Zorg ervoor dat gebruikers machtigingen hebben om video in Microsoft Stream te uploadenEnsure that users have upload video permissions in Microsoft Stream

By default, everyone in the company can create content in Stream, once Stream is enabled and the license is assigned to the user.By default, everyone in the company can create content in Stream, once Stream is enabled and the license is assigned to the user. A Microsoft Stream administrator can restrict employees for creating content in Stream.A Microsoft Stream administrator can restrict employees for creating content in Stream. The users who are in this restricted list will not be able to record meetings.The users who are in this restricted list will not be able to record meetings.

If a Microsoft Stream administrator has set up company guideline policy and requires employees to accept this policy before saving content, users must do so before recording in Microsoft Teams.If a Microsoft Stream administrator has set up company guideline policy and requires employees to accept this policy before saving content, users must do so before recording in Microsoft Teams. Before you roll out the recording feature in the organization, make sure users have consented to the policy.Before you roll out the recording feature in the organization, make sure users have consented to the policy.

Inschakelen of uitschakelen van cloud opnemenTurn on or turn off cloud recording

Use the setting AllowCloudRecording in TeamsMeetingPolicy in Teams PowerShell to control whether a user’s meetings are allowed to be recorded or not.Use the setting AllowCloudRecording in TeamsMeetingPolicy in Teams PowerShell to control whether a user’s meetings are allowed to be recorded or not. You can learn more about managing TeamsMeetingPolicy with Office 365 PowerShell here.You can learn more about managing TeamsMeetingPolicy with Office 365 PowerShell here.

Note that both the meeting organizer and the recording initiator need to have the recording permissions to record the meeting.Note that both the meeting organizer and the recording initiator need to have the recording permissions to record the meeting. Unless you have assigned a custom policy to the users, the users get Global policy, which has AllowTranscription disabled by default.Unless you have assigned a custom policy to the users, the users get Global policy, which has AllowTranscription disabled by default.

Als u wilt dat een gebruiker op het algemene beleid terugvalt, kunt u de volgende cmdlet gebruiken om een specifieke beleidstoewijzing voor een gebruiker te verwijderen:For a user to fall back to Global policy, use the following cmdlet to remove a specific policy assignment for a user:

Grant-CsTeamsMeetingPolicy -Identity {user} -PolicyName $null -Verbose

Als u de waarde van AllowCloudRecording in het algemene beleid wilt wijzigen, gebruikt u de volgende cmdlet:To change value of AllowCloudRecording in Global policy, use the following cmdlet:

Set-CsTeamsMeetingPolicy -Identity Global -AllowCloudRecording $false

ScenarioScenario StappenSteps
Ik wil dat alle gebruikers in mijn bedrijf hun vergaderingen kunnen opnemenI want all users in my company to be able to record their meetings
 1. Bevestig dat AllowCloudRecording = True voor het algemene CsTeamsMeetingPolicyConfirm Global CsTeamsMeetingPolicy has AllowCloudRecording = True
 2. Alle gebruikers hebben het algemene CsTeamsMeetingPolicy OF een van de CsTeamsMeetingPolicy-beleidsregels met AllowCloudRecording = TrueAll users have the Global CsTeamsMeetingPolicy OR one of the CsTeamsMeetingPolicy policies with AllowCloudRecording = True
Ik wil dat het merendeel van mijn gebruikers hun vergaderingen kunnen opnemen, maar schakel specifieke gebruikers selectief uit die hun vergaderingen niet mogen opnemenI want the majority of my users to be able to record their meetings but selectively disable specific users who are not allowed to record
 1. Bevestig dat AllowCloudRecording = True is voor GlobalCsTeamsMeetingPolicyConfirm GlobalCsTeamsMeetingPolicy has AllowCloudRecording = True
 2. Het merendeel van de gebruikers heeft het algemene CsTeamsMeetingPolicy OF een van de CsTeamsMeetingPolicy-beleidsregels met AllowCloudRecording = TrueMajority of the users have the Global CsTeamsMeetingPolicy OR one of the CsTeamsMeetingPolicy policies with AllowCloudRecording = True
 3. Aan alle andere gebruikers is een van de CsTeamsMeetingPolicy-beleidsregels met AllowCloudRecording = False toegewezenAll other users have been granted one of the CsTeamsMeetingPolicy policies with AllowCloudRecording = False
Ik wil dat de opnamefunctie voor 100% is uitgeschakeldI want recording to be 100% disabled
 1. Bevestig dat AllowCloudRecording = False voor het algemene CsTeamsMeetingPolicyConfirm Global CsTeamsMeetingPolicy has AllowCloudRecording = False
 2. Aan alle gebruikers is het algemene CsTeamsMeetingPolicy OF een van de CsTeamsMeetingPolicy-beleidsregels met AllowCloudRecording = False toegewezenAll users have been granted the Global CsTeamsMeetingPolicy OR one of the CsTeamsMeetingPolicy policies with AllowCloudRecording = False
Ik wil dat de opnamefunctie is uitgeschakeld voor het merendeel van de gebruikers, maar wil specifieke gebruikers selectief toestaan om op te nemenI want recording to be disabled for the majority of the users but selectively enable specific users who are allowed to record
 1. Bevestig dat AllowCloudRecording = False voor het algemene CsTeamsMeetingPolicyConfirm Global CsTeamsMeetingPolicy has AllowCloudRecording = False
 2. Aan het merendeel van de gebruikers is het algemene CsTeamsMeetingPolicy OF een van de CsTeamsMeetingPolicy-beleidsregels met AllowCloudRecording = False toegewezenMajority of the users have been granted the Global CsTeamsMeetingPolicy OR one of the CsTeamsMeetingPolicy policies with AllowCloudRecording = False
 3. Aan alle andere gebruikers is een van de CsTeamsMeetingPolicy-beleidsregels met AllowCloudRecording = True toegewezenAll other users have been granted one of the CsTeamsMeetingPolicy policies with AllowCloudRecording = True

  Inschakelen of uitschakelen voor het opnemen van schrijffoutenTurn on or turn off recording transcription

  When users record their Teams meetings, they can confirm whether a transcript should automatically be generated after the meeting is recorded.When users record their Teams meetings, they can confirm whether a transcript should automatically be generated after the meeting is recorded. If admins have disabled transcription capability for the meeting organizer and the recording initiator, the recording initiator will not get a choice to transcribe the meeting recordings.If admins have disabled transcription capability for the meeting organizer and the recording initiator, the recording initiator will not get a choice to transcribe the meeting recordings.

  Use the setting AllowTranscription in TeamsMeetingPolicy in Teams PowerShell to control whether a recording initiator gets a choice to transcribe the meeting recording.Use the setting AllowTranscription in TeamsMeetingPolicy in Teams PowerShell to control whether a recording initiator gets a choice to transcribe the meeting recording. You can learn more about managing TeamsMeetingPolicy with Office 365 PowerShell here.You can learn more about managing TeamsMeetingPolicy with Office 365 PowerShell here.

  Tenzij u een aangepast beleid hebt toegewezen aan de gebruikers, krijgen ze globaal beleid waarvoor AllowTranscription is standaard uitgeschakeld.Unless you have assigned a custom policy to the users, they get Global policy, which has AllowTranscription disabled by default.

  Als u wilt dat een gebruiker op het algemene beleid terugvalt, kunt u de volgende cmdlet gebruiken om een specifieke beleidstoewijzing voor een gebruiker te verwijderen:For a user to fall back to Global policy, use the following cmdlet to remove a specific policy assignment for a user:

  Grant-CsTeamsMeetingPolicy -Identity {user} -PolicyName $null -Verbose

  Als u de waarde van AllowCloudRecording in het algemene beleid wilt wijzigen, gebruikt u de volgende cmdlet:To change value of AllowCloudRecording in Global policy, use the following cmdlet:

  Set-CsTeamsMeetingPolicy -Identity Global -AllowTranscription $false

  ScenarioScenario StappenSteps
  Ik wil dat alle gebruikers in mijn bedrijf kunnen transcriberen wanneer zij de opname van een vergadering startenI want all users in my company to be able to transcribe when initiating recording of a meeting
  1. Bevestig dat AllowTranscription = True is voor het algemene CsTeamsMeetingPolicyConfirm Global CsTeamsMeetingPolicy has AllowTranscription = True
  2. Alle gebruikers hebben het algemene csTeamsMeetingPolicy OF een van de CsTeamsMeetingPolicy-beleidsregels met AllowTranscription = True.All users have the Global csTeamsMeetingPolicy OR one of the CsTeamsMeetingPolicy policies with AllowTranscription = True.
  Ik wil dat het merendeel van mijn gebruikers de opnamen van vergaderingen kan transcriberen, maar wil specifieke gebruikers selectief uitschakelen die niet mogen transcriberenI want the majority of my users to be able to transcribe the meeting recordings, but selectively disable specific users who are not allowed to transcribe
  1. Bevestig dat AllowTranscription = True is voor het algemene CsTeamsMeetingPolicyConfirm Global CsTeamsMeetingPolicy has AllowTranscription = True
  2. Het merendeel van de gebruikers heeft het algemene CsTeamsMeetingPolicy OF een van de CsTeamsMeetingPolicy-beleidsregels met AllowTranscription = TrueMajority of the users have the Global CsTeamsMeetingPolicy OR one of the CsTeamsMeetingPolicy policies with AllowTranscription = True
  3. Aan alle gebruikers is een van de CsTeamsMeetingPolicy-beleidsregels met AllowTranscription = False toegewezenAll other users have been granted one of the CsTeamsMeetingPolicy policies with AllowTranscription = False
  Ik wil dat transcriptie van opnamen voor 100% is uitgeschakeldI want transcription of the recording to be 100% disabled
  1. Bevestig dat AllowTranscription = False is voor het algemene CsTeamsMeetingPolicyConfirm Global CsTeamsMeetingPolicy has AllowTranscription = False
  2. Aan alle gebruikers is het algemene CsTeamsMeetingPolicy OF een van de CsTeamsMeetingPolicy-beleidsregels met AllowTranscription = False toegewezenAll users have been granted the Global CsTeamsMeetingPolicy OR one of the CsTeamsMeetingPolicy policies with AllowTranscription = False
  Ik wil dat transcriptie is uitgeschakeld voor het merendeel van de gebruikers, wil specifieke gebruikers selectief inschakelen die mogen transcriberenI want transcription to be disabled for the majority of the users but selectively enable specific users who are allowed to transcribe
  1. Bevestig dat AllowCloudRecording = False voor het algemene CsTeamsMeetingPolicyConfirm Global CsTeamsMeetingPolicy has AllowCloudRecording = False
  2. Aan het merendeel van de gebruikers is het algemene CsTeamsMeetingPolicy OF een van de CsTeamsMeetingPolicy-beleidsregels met AllowCloudRecording = False toegewezenMajority of the users have been granted the Global CsTeamsMeetingPolicy OR one of the CsTeamsMeetingPolicy policies with AllowCloudRecording = False
  3. Aan alle andere gebruikers is een van de CsTeamsMeetingPolicy-beleidsregels met AllowCloudRecording = True toegewezenAll other users have been granted one of the CsTeamsMeetingPolicy policies with AllowCloudRecording = True

  Planning voor opslagPlanning for storage

  The size of a 1-hour recording is 400 MB.The size of a 1-hour recording is 400 MB. Make sure you understand the capacity required for recorded files and have sufficient storage available in Microsoft Stream.Make sure you understand the capacity required for recorded files and have sufficient storage available in Microsoft Stream. Read this article to understand the base storage included in the subscription and how to purchase additional storage.Read this article to understand the base storage included in the subscription and how to purchase additional storage.

  Opnamen van vergaderingen beherenManage meeting recordings

  The meeting recordings are considered tenant-owned content.The meeting recordings are considered tenant-owned content. If the owner of the recording leaves the company, the admin can open the recording video URL in Microsoft Stream in admin mode.If the owner of the recording leaves the company, the admin can open the recording video URL in Microsoft Stream in admin mode. The admin can delete the recording, update any recording metadata, or change permissions for the recording video.The admin can delete the recording, update any recording metadata, or change permissions for the recording video. Learn more about admin capabilities in Stream.Learn more about admin capabilities in Stream.

  Compliance en eDiscovery voor opnamen van vergaderingenCompliance and eDiscovery for meeting recordings

  The meeting recordings are stored in Microsoft Stream, which is Office 365 Tier-C compliant.The meeting recordings are stored in Microsoft Stream, which is Office 365 Tier-C compliant. To support e-Discovery requests for compliance admins who are interested in meeting or call recordings for Microsoft Streams, the recording completed message is available in the compliance content search functionality for Microsoft Teams.To support e-Discovery requests for compliance admins who are interested in meeting or call recordings for Microsoft Streams, the recording completed message is available in the compliance content search functionality for Microsoft Teams. Compliance admins can look for the keyword "recording" in the subject line of the item in compliance content search preview and discover meeting and call recordings in the organization.Compliance admins can look for the keyword "recording" in the subject line of the item in compliance content search preview and discover meeting and call recordings in the organization. A prerequisite for them to view all recordings is that they will need to be set up in Microsoft Stream with admin access.A prerequisite for them to view all recordings is that they will need to be set up in Microsoft Stream with admin access. Learn more about assigning admin permissions in Stream.Learn more about assigning admin permissions in Stream.

  Wilt u meer weten over Windows PowerShell?Want to know more about Windows PowerShell?

  Het draait bij Windows PowerShell allemaal om het beheren van gebruikers en wat gebruikers wel en niet mogen doen.Windows PowerShell is all about managing users and what users are allowed or not allowed to do. Met Windows PowerShell kunt u Office 365 en Skype voor Bedrijven Online met één beheerpunt beheren, zodat u uw dagelijkse werkzaamheden kunt vereenvoudigen, wanneer u meerdere taken moet uitvoeren.With Windows PowerShell, you can manage Office 365 and Skype for Business Online using a single point of administration that can simplify your daily work, when you have multiple tasks to do. Windows PowerShell heeft veel voordelen in snelheid, eenvoud en productiviteit boven alleen met Microsoft 365 admin center, zoals wanneer u wijzigingen instelling voor veel gebruikers tegelijk aanbrengen wilt.Windows PowerShell has many advantages in speed, simplicity, and productivity over only using the Microsoft 365 admin center, such as when you are making setting changes for many users at one time. Zie de volgende onderwerpen om aan de slag te gaan met Windows PowerShell:To get started with Windows PowerShell, see these topics: