Hoe het is om als gast te werkenWhat the guest experience is like

Wanneer een gast wordt uitgenodigd voor een team, ontvangt hij per e-mail een welkomstbericht waarin info over het team staat en waarin hij kan lezen wat hij mag verwachten nu hij lid is.When a guest is invited to join a team, they receive a welcome email message that includes some information about the team and what to expect now that they're a member. De gast moet de uitnodiging in het e-mailbericht accepteren voordat hij toegang krijgt tot het team en alle kanalen ervan.The guest must redeem the invitation in the email message before they can access the team and its channels.

Voorbeeld van een Welkom e-mail bericht wordt verzonden door de eigenaar van een team in de Microsoft-Teams aan een gastgebruiker.

Alle teamleden zien in de kanaalthread een bericht dat de teameigenaar een gast heeft toegevoegd, met vermelding van de naam van de gast.All team members see a message in the channel thread announcing that the team owner has added a guest and providing the guest's name. Iedereen van het team kan gemakkelijk zien wie een gast is.Everyone on the team can identify easily who is a guest. Zoals afgebeeld in het volgende schermvoorbeeld van een voorbeeldteam verschijnt een banner met de melding “Dit team heeft gasten” en een label “GAST” naast de naam van elke gast.As shown in the following screenshot of a sample team, a banner indicates "This team has guests" and a "GUEST" label appears next to each guest's name.

Deze schermafbeelding toont een gedeelte van het marketingkanaal voor Northwind Traders. In de bovenste banner staat de melding “Dit team heeft gasten” en gebruikers die gast zijn, worden aangeduid met het woord “GAST” naast hun naam.

In de volgende tabel worden de functies die in Microsoft Teams ter beschikking staan van de teamleden van een organisatie vergeleken met de functies die beschikbaar zijn voor een gastgebruiker van het team.The following table compares the Microsoft Teams functionality available for an organization's team members to the functionality available for a guest user on the team.

Mogelijkheden voor teamsCapability in Teams Gebruiker van Teams in de organisatieTeams user in the organization GastgebruikerGuest user
Een kanaal makenCreate a channel
Deze instelling wordt beheerd door teameigenaars.Team owners control this setting.
vinkje vinkje
Deelnemen aan een privéchatgesprekParticipate in a private chat
vinkje vinkje
Deelnemen aan een gesprekParticipate in a channel conversation
vinkje vinkje
Berichten plaatsen, verwijderen en bewerkenPost, delete, and edit messages
vinkje vinkje
Een kanaalbestand delenShare a channel file
vinkje vinkje
Een chatbestand delenShare a chat file
vinkje
Apps toevoegen (tabs, bots of connectors)Add apps (tabs, bots, or connectors)
vinkje
Vergaderingen maken of toegang tot schema 'sCreate meetings or access schedules
vinkje
Toegang tot OneDrive voor Business-opslagAccess OneDrive for Business storage
vinkje
Beleid voor gasttoegang voor de volledige tenant en teams/kanalen makenCreate tenant-wide and teams/channels guest access policies
vinkje
Een gebruiker van buiten het domein van de Office365-tenant uitnodigenInvite a user outside the Office 365 tenant's domain
Deze instelling wordt beheerd door teameigenaars.Team owners control this setting.

vinkje
Een team makenCreate a team
vinkje
Een openbaar team zoeken en er lid van wordenDiscover and join a public team
vinkje
Organisatieschema weergevenView organization chart
vinkje

De volgende tabel bevat de functies roepen en vergadering beschikbaar voor gasten.The following table shows the calling and meeting features available to guests.

De functie aanroepenCalling feature GastGuest E1 en E3E1 and E3 user E5 en EV-gebruikerE5 and EV user
VOIP-oproepenVOIP calling JaYes JaYes JaYes
Groep-callingGroup calling JaYes JaYes JaYes
Core oproep besturingselementen ondersteund (wachtruimte, dempen, video in- of uitschakelen, delen van het scherm)Core call controls supported (hold, mute, video on/off, screen sharing) JaYes JaYes JaYes
Doel van de overdrachtTransfer target JaYes JaYes JaYes
Een gesprek kunt overbrengenCan transfer a call JaYes JaYes JaYes
Consultatieve overdracht kanCan consultative transfer JaYes JaYes JaYes
Andere gebruikers kunnen toevoegen aan een gesprek via VOIPCan add other users to a call via VOIP JaYes JaYes JaYes
Gebruikers op telefoonnummer kunt toevoegen aan een gesprekCan add users by phone number to a call NeeNo NeeNo JaYes
Voorwaarts doelForward target NeeNo JaYes JaYes
Gesprek groep doelCall group target NeeNo JaYes JaYes
Onbeantwoorde doelUnanswered target NeeNo JaYes JaYes
Het doel van een aanroep van federatieve kan zijnCan be the target of a federated call NeeNo JaYes JaYes
Een federatieve kunt bellenCan make a federated call NeeNo JaYes JaYes
Kan onmiddellijk in kennis van hunCan immediately forward their calls NeeNo NeeNo JaYes
Hun gesprekken kunt tegelijkertijd ringCan simultaneously ring their calls NeeNo NeeNo JaYes
Kan de onbeantwoorde gesprekken rondsturenCan route their unanswered calls NeeNo NeeNo JaYes
Gemiste oproepen naar voicemail kunnen gaanMissed calls can go to voicemail NeeNo Geen1No1 JaYes
Een telefoonnummer die gesprekken kunnen ontvangenHave a phone number that can receive calls NeeNo NeeNo JaYes
Telefoonnummers kunt bellenCan dial phone numbers NeeNo NeeNo JaYes
Kan toegang tot instellingen bellenCan access call settings NeeNo NeeNo JaYes
Voicemail begroeting kunt wijzigenCan change voicemail greeting NeeNo Geen1No1 JaYes
Beltonen kunt wijzigenCan change ringtones NeeNo NeeNo JaYes
TTY ondersteuntSupports TTY NeeNo NeeNo JaYes
Gemachtigden kunnen hebbenCan have delegates NeeNo NeeNo JaYes
Een gemachtigde kan wordenCan be a delegate NeeNo NeeNo JaYes

1 deze functie is binnenkort beschikbaar.1 This feature will be available soon.

Notitie

De Office365-beheerder bepaalt welke functies beschikbaar zijn voor gasten.Office 365 admins control the features available to guests.

Veelgestelde vragenFrequently asked questions

Q.Q. Beschikt over dezelfde mogelijkheden als leden van het team de gasten? A. Nee.Do guests have the same capabilities as team members? A. No. Ga voor meer informatie over wat een gast en niet naar mogelijkheden Gast in Teams.For more information about what a guest can and cannot do, go to Guest capabilities in Teams.

Q.Q. Hoeveel gasten kan ik uitnodigen? A. u kunt maximaal 5 gasten per gebruiker een licentie toevoegen.How many guests can I invite? A. You can add up to 5 guests per licensed user.

Q.Q. Hebt gasten toegang tot OneDrive voor Business? A. Nee.Do guests have access to OneDrive for Business? A. No.

Q.Q. Gasten toegang hebben tot SharePoint-bestanden A. Ja.Do guests have access to SharePoint files? A. Yes.

Q.Q. Kunnen de gasten zoeken in bestanden? A. Nee.Can guests search within files? A. No.

Q.Q. Kunnen gasten bestanden koppelen? A. Ja, Gast bestanden op de volgende twee manieren kunt koppelen: • bestanden selecteren in het linkerdeelvenster en Ga naar de locatie van het bestand.Can guests attach files? A. Yes, a guest can attach files in these two ways: • Select Files in the left pane, and then browse to the file location. • Uploaden vanaf hun computer.• Upload from their computer.

Q.Q. Gast kunt downloaden van een bestand in een persoonlijk gesprek? A. Ja, kunnen zij ontvangt een bestand van een lid in een privé chat en vervolgens downloaden naar hun bureaublad.Can a guest download a file in a private chat? A. Yes, they can receive a file from a member in a private chat, and then download it to their desktop.