Een nieuwe regel forceren in een MsgBox-bericht in Access

Notitie

Office 365 ProPlus wordt hernoemd naar Microsoft 365 Apps voor ondernemingen. Raadpleeg deze blogpost voor meer informatie over deze wijziging.

Matig: vereist basismacro-, coderings- en interoperabiliteitsvaardigheden.

Dit artikel is van toepassing op een Microsoft Access-databasebestand (.mdb) of op een Microsoft Access-databasebestand (.accdb) en op een Microsoft Access-projectbestand (.adp).

Samenvatting

Als u een nieuwe regel wilt forceren in een berichtenvak, u een van de volgende vermeldingen maken:

 • De Visual Basic for Applications constant voor een transport retour en lijn feed, vbCrLf.
 • De karaktercodes voor een rijtuigretour- en lijnfeed, Chr(13) & Chr(10).

Als u bijvoorbeeld het volgende bericht had:

LET OP: Dit is een belangrijke boodschap!

en u wilde dat het bericht werd weergegeven als

NOTICE:
 
This is an Important Message!

u voert het bericht in als een tekenreeksexpressie zoals in een van de volgende voorbeelden:

 • Voorbeeld Met de constante Visual Basic voor toepassingen:

  MsgBox "NOTICE:" & vbCrLf & "This is an Important Message!"
  
 • Voorbeeld met de tekencodes:

  MsgBox "NOTICE:" & Chr(13) & Chr(10) & "This is an Important Message!"
  

U de vbCrLfconstant ook gebruiken om meerdere regels te maken in een tekstvak op een formulier of op een pagina met gegevenstoegang.

Verwijzingen

Klik in de Visual Basic Editor op Microsoft Visual Basic Help in het menu Help, typ de functie Chr in de functie Office Assistant of de wizard Antwoord en klik vervolgens op Zoeken om het onderwerp weer te geven.