Fout bij het opslaan van een bestand in Excel

Symptomen

Wanneer u een werkmap opslaat in Microsoft Excel, wordt een van de volgende foutberichten weergegeven:

Geen toegang tot alleen-lezen document <filename>

De schijf is vol.

Document niet opgeslagen.

Het document is niet volledig opgeslagen.

Document niet opgeslagen. Eerder opgeslagen kopieën zijn verwijderd.
Het document is niet opgeslagen.

<filename>. xls is vergrendeld voor bewerking door ' gebruikersnaam '. Klik op ' waarschuwen ' om een alleen-lezen kopie van het document te openen en ontvang een melding wanneer het document niet meer wordt gebruikt.

Oorzaak

Dit probleem doet zich voor als het proces voor het opslaan van een Excel-werkmap wordt onderbroken vanwege een van de volgende redenen:

  • Op een netwerkstation wordt de verbinding verbroken of wordt u beperkt gemachtigd om het bestand op te slaan.
  • De locatie of het station bevat onvoldoende ruimte voor het opslaan van de map.
  • Er bestaat een conflict met een antivirussoftware programma.
  • Een verwisselbare schijf, zoals een USB-pen of een USB-HDD/SSD, wordt verwijderd.
  • De beperking van het pad naar 218 wordt overschreden.
  • Een Excel-bestand dat u opslaat, wordt gedeeld.

Oplossing

Als u wilt doorgaan met het bewerken van het bestand, slaat u het bestand op een andere schijf of locatie op. De verbinding met het bestand moet worden hersteld voordat u verder kunt werken met het bestand. In geval van een hardwarefout dient u het probleem op te lossen voordat u weer op dat station kunt opslaan.

Meer informatie

Wanneer u in een werkmap werkt, wordt het bestand opgeslagen door Microsoft Excel een tijdelijke bestandsnaam te geven en het bestand vervolgens in dezelfde map als het oorspronkelijke bestand te plaatsen. Wanneer u de werkmap opslaat, wordt het oorspronkelijke bestand verwijderd en wordt de naam van het tijdelijke bestand gewijzigd met de oorspronkelijke bestandsnaam.

Als dit proces wordt onderbroken, wordt de werkmap mogelijk niet juist opgeslagen. U kunt ook een of meer tijdelijke bestanden vinden in de map waarin u het bestand hebt opgeslagen. Daarnaast kan een van de volgende waarschuwingen of foutberichten worden weergegeven.

In de volgende informatie ziet u een overzicht van de mogelijke berichten die u mogelijk ontvangt, en wordt uitgelegd waarom u deze kunt ontvangen.

Geen toegang tot alleen-lezen document <file name>

Dit foutbericht wordt weergegeven als u een bestand wilt wijzigen waarvan u alleen leesmachtigingen hebt. Dit komt doordat de beheerder of de eigenaar van het bestand u geen toestemming heeft gegeven om het bestand te bewerken. Als het bestand geen alleen-lezen code heeft, maar dit foutbericht nog steeds wordt weergegeven wanneer u het bestand in de map wilt opslaan, kan een van de volgende oorzaken hebben:

  • U opent een bestaand bestand en probeert het op te slaan.
  • U slaat het bestand op een extern of netwerkstation op, en de verbinding mislukt.

De schijf is vol

Het station waarop u opslaat, heeft onvoldoende ruimte of de schijf is per ongeluk losgekoppeld van het systeem. Verwijder een aantal bestanden van het huidige station of sla het bestand op een ander station op.

Document niet opgeslagen, ' of ' document niet opgeslagen

Wanneer er een tijdelijk bestand werd gemaakt, is dit opgetreden tijdens het maken van een tijdelijk bestand, of er is een probleem opgetreden met de hardware of software of een ander mediumprobleem. Het oorspronkelijke bestand blijft behouden., tenzij uw computer of werkstation is mislukt, wordt de versie van het bestand dat de huidige wijzigingen bevat nog geopend in het geheugen. Sla het bestand op een alternatief station op.

Notitie

Wijzigingen die u in de laatste revisie aanbrengt, gaan verloren.

Document niet opgeslagen. Eerder opgeslagen kopieën zijn verwijderd

Het proces werd onderbroken terwijl het bestand werd verwijderd of de naam van het tijdelijke bestand werd gewijzigd. Dit probleem treedt op in het scenario dat wordt beschreven in de sectie ' document niet opgeslagen ' of ' document niet volledig opgeslagen '.

In dit geval wordt het oorspronkelijke bestand verwijderd (hoewel het tijdelijke bestand mogelijk leesbaar is). Als het niet is gelukt om uw computer of werkstation te gebruiken, gebruikt u het tijdelijke bestand. Als de onderbreking een fout veroorzaakt door iets anders, wordt de versie van het bestand dat de huidige wijzigingen bevat nog geopend in het geheugen. Sla het bestand op een alternatief station op.

Meer hulp nodig? Ga naar Microsoft Community.