Problemen met het openen van Excel oplossen bij het dubbel selecteren van een bestandspictogram of bestandsnaam

Symptomen

Wanneer u een pictogram of bestandsnaam voor een Microsoft Excel-werkmap dubbelklikt, wordt Excel gestart en wordt een leeg scherm weergegeven waarin u verwacht dat de bestandsinhoud wordt weergegeven.

Oplossing

Probeer de volgende methoden, indien van toepassing, in de opgegeven volgorde om dit probleem op te lossen.

Methode 1: DDE negeren

Dit probleem kan optreden als het selectievakje andere toepassingen negeren die Dynamic Data Exchange (DDE) gebruiken in Excel-opties is ingeschakeld.

Wanneer u een Excel-werkmap dubbelklikt in Windows Verkenner, wordt een DDE-bericht (Dynamic Data Exchange) naar Excel verzonden. Dit bericht geeft aan dat Excel de werkmap opent die u dubbel hebt geselecteerd.

Als u de optie negeren selecteert, negeert Excel DDE-berichten die door andere Programma's naar het programma worden verzonden. Daarom wordt het DDE-bericht dat door Windows Verkenner naar Excel wordt verzonden, genegeerd en wordt de door u geselecteerde werkmap niet geopend.

Voer de volgende stappen uit om deze instelling te corrigeren:

Notitie

Deze stap kan worden overgeslagen voor Excel 2019 en Excel O365

 1. Selecteer in de linkerbovenhoek van het Excel-venster de optie bestanden vervolgens Opties.
 2. Selecteer links in het venster Opties de optie Geavanceerd om het venster Geavanceerd te openen.
 3. Scrol in het venster Geavanceerd naar de sectie Algemeen .
 4. Schakel het selectievakje andere toepassingen negeren die Dynamic Data Exchange (DDE) gebruiken uit en selecteer vervolgens de knop OK onder in het venster.

Notitie

Raadpleeg het volgende Microsoft Knowledge Base-artikel voor meer informatie over het uitschakelen van DDE:

211494 -"er is een probleem opgetreden bij het verzenden van de opdracht naar het programma" fout in Excel

Als het probleem met deze stappen niet is opgelost, gaat u verder met methode 2.

Methode 2: herstel gebruiker ervaring virtualisatie (UE-V)

Als u update gebruiker ervaring virtualisatie (UE-V) uitvoert, installeert u hotfix 2927019. Raadpleeg hiervoor het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base:

2927019 -hotfix-pakket 1 voor Microsoft gebruiker ervaring virtualisatie 2,0

Als u niet zeker weet of u UE-V uitvoert, bekijkt u de programmalijst in het onderdeel Programma's en onderdelen in het Configuratiescherm. Een vermelding voor ' bedrijf Instellingencentrum ' geeft aan dat u UE-V uitvoert.

Als het probleem met deze stappen niet is opgelost, gaat u verder met methode 3.

Methode 3: bestandskoppelingen opnieuw instellen

Als u wilt controleren of de bestandskoppelingen in het systeem correct presteren, herstelt u de standaardinstellingen van de Excel-bestandskoppelingen. Hiertoe volgt u de stappen voor uw besturingssysteem.

Windows 8.1/10

 1. Kopieer het bestand dat niet goed wordt geopend naar het bureaublad.
 2. Klik met de rechtermuisknop op het bestand en kies Eigenschappen
 3. Op het tabblad Algemeen , naast het type bestand, wordt het type bestand tussen haakjes aangegeven. Bijvoorbeeld (. docx), (. PDF) of (. CSV).

De opent met toont u welke app het is momenteel gekoppeld.

Dit type bestand openen in een andere app:

 1. Selecteer wijzigen.
 2. Selecteer meer apps.
 3. Selecteer de gewenste app en schakel vervolgens het selectievakje in om deze app altijd te gebruiken.
 4. Selecteer de knop OK .

Windows 8

 1. Typ Configuratiescherm op het Start scherm.
 2. Selecteer of tik op Configuratiescherm.
 3. Selecteer standaardprogramma'sen selecteer vervolgens uw standaardprogramma's instellen.
 4. Selecteer Excelen selecteer standaard kiezen voor dit programma.
 5. Selecteer in het scherm programmakoppelingen instellen de optie Alles selecterenen selecteer vervolgens Opslaan.

Windows 7

 1. Selecteer Starten vervolgens Configuratiescherm.
 2. Selecteer standaardprogramma's.
 3. Selecteer een bestandstype of protocol koppelen aan een specifiek programma.
 4. Selecteer Microsoft Excel-werkbladen selecteer vervolgens programma wijzigen.
 5. Selecteer onder Aanbevolen Programma'sde optie Microsoft Excel.
 6. Als Excel niet in deze lijst wordt weergegeven, selecteert u Bladeren, zoekt u de installatiemap van Excel, selecteert u Excel. exeen selecteert u vervolgens Excel.

Als het probleem met deze stappen niet is opgelost, gaat u verder met methode 4.

Methode 4: reparatie Office

Probeer uw Office-Programma's te herstellen. Hiertoe volgt u de stappen voor uw installatietype en besturingssysteem.

Voor een installatie van Office 365 of Office 2019 klik-en-klaar

Windows 10
 1. Typ instellingenop het Start scherm.
 2. Selecteer of tik op instellingen.
 3. Selecteer of tik in het venster instellingen op apps.
 4. Scrol in het venster Apps & functies omlaag naar het Office -programma en selecteer of tik erop.
 5. Selecteer of tik op de knop wijzigen .
 6. In het venster Hoe wilt u uw Office-Programma's herstellen , selecteert of tikt u op het keuzerondje online herstellen en selecteert of tikt u op de knop herstellen .
Windows 8
 1. Typ Configuratiescherm op het Start scherm.
 2. Selecteer of tik op Configuratiescherm.
 3. Selecteer of tik onder Programma'sop een programma verwijderen.
 4. Selecteer of tik op Microsoft Office 365en selecteer of tik op wijzigen.
 5. Selecteer of tik op online herstellenen selecteer of tik op herstellen. Mogelijk moet u de computer opnieuw opstarten nadat het herstelproces is voltooid.
Windows 7
 1. Selecteer Starten vervolgens Configuratiescherm.

 2. Dubbel Selecteer Programma's en onderdelen.

 3. Selecteer Microsoft Office 365en selecteer vervolgens wijzigen.

 4. Selecteer online herstellenen selecteer vervolgens herstellen.

  Office Repair

Notitie

Mogelijk moet u de computer opnieuw opstarten nadat het herstelproces is voltooid.

Voor een installatie van Office 2013, Office 2010 of Office 2007

Als u Office 2013, Office 2010 of Office 2007 wilt herstellen, volgt u de stappen in het volgende Office-website onderwerp:

Office-Programma's herstellen

Als het probleem met deze stappen niet is opgelost, gaat u verder met methode 5.

Methode 5: Schakel invoegtoepassingen uit

Excel-en COM-invoegtoepassingen kunnen dit probleem ook veroorzaken. Deze twee soorten invoegtoepassingen bevinden zich in verschillende mappen. Voor het testen, uitschakelen en isoleren van het conflict door het uitschakelen van elke invoegfunctie een voor een. Volg deze stappen om dit te doen:

 1. Selecteer Optiesin het menu bestand en selecteer vervolgens invoegtoepassingen.
 2. Selecteer in de lijst beheren onder aan het scherm het item COM-invoegtoepassingen en selecteer vervolgens Ga.
 3. Wis een van de invoegtoepassingen in de lijst en selecteer vervolgens OK.
 4. Start Excel opnieuw door te dubbelklikken op het pictogram of de bestandsnaam voor de werkmap die u probeert te openen.
 5. Als het probleem zich blijft voordoen, herhaalt u de stappen 1-4, behalve een andere invoeg in stap 3.
 6. Als het probleem zich blijft voordoen nadat u alle COM-invoegtoepassingen hebt opgelost, herhaalt u de stappen 1-4, behalve Excel-invoegtoepassingen in stap 2 en probeert u elk van de Excel-invoegtoepassingen een voor een in stap 3.

Als Excel het bestand laadt, wordt het probleem veroorzaakt door de invoegtoepassing die u het laatst hebt uitgeschakeld. Als dit het geval is, raden we u aan de website van de fabrikant te bezoeken voor de invoeg aanvraag om te weten te komen of er een bijgewerkte versie van de invoeg in beschikbaar is. Als er geen nieuwere versie van de invoegtoepassing beschikbaar is of als u de invoegtoepassing niet hoeft te gebruiken, u deze uitgeschakeld laten.

Als Excel het bestand niet opent nadat u alle invoegtoepassingen hebt uitgeschakeld, heeft het probleem een andere oorzaak.

Als het probleem met deze stappen niet is opgelost, gaat u verder met methode 6.

Methode 6: hardwareversnelling uitschakelen

U dit probleem omzeilen door hardwareversnelling uit te schakelen totdat de fabrikant van de videokaart een correctie heeft uitgebracht. Controleer regelmatig op updates voor het stuurprogramma van uw videokaart.

Voer de volgende stappen uit om hardwareversnelling uit te schakelen:

 1. Start een Office 2013-, 2016-, 2019-of O365-programma.

 2. Selecteer Optiesop het tabblad bestand .

 3. Selecteer in het dialoogvenster Opties de optie Geavanceerd.

 4. Schakel in de lijst met beschikbare opties het selectievakje Hardwareversnelling voor afbeeldingen uitschakelen in.

  De volgende schermafbeelding ziet u deze optie in Excel.

  hardware accel uitschakelen

 5. Selecteer de knop OK .

Notitie

Raadpleeg het volgende Microsoft Knowledge Base-artikel voor meer informatie over hardwareversnelling:

2768648 -prestatie-en weergaveproblemen in Office 2013-clienttoepassingen

Als dit probleem nog steeds optreedt nadat u deze methoden hebt geprobeerd, neem dan contact op met Microsoft Support voor aanvullende hulp bij het oplossen van problemen.