In het veld van in een vergaderverzoek worden niet alle accounts weergeven in Outlook 2010 en Outlook 2013

Oorspronkelijk KB-nummer:   978809

Symptomen

Wanneer u een vergaderverzoek opent in Microsoft Outlook 2013 of Outlook 2010, worden niet alle accounts in het veld van weergeven. U kunt dus niet overstappen op het account waaruit u het vergaderverzoek wilt verzenden.

Tijdelijke oplossing

Als u een vergaderverzoek wilt verzenden via het juiste account, sluit u het vergaderverzoek. Ga vervolgens naar de agenda voor uw bedoelde account voordat u een nieuw vergaderverzoek gaat maken.