Kolommen verbergen in het adresboek in Outlook

U kunt een of meer kolommen in het adresboek in Microsoft Outlook verbergen met behulp van de ABHiddenColumns registersleutel. Als u dit wilt doen, voegt u de ABHiddenColumns registersleutel toe en stelt u vervolgens de gewenste waarde in.

Oorspronkelijk KB-nummer:   970144

Belangrijk

Deze sectie, methode of taak bevat stappen voor het bewerken van het register. Als u het register op onjuiste wijze wijzigt, kunnen er echter grote problemen optreden. Het is dan ook belangrijk dat u deze stappen zorgvuldig uitvoert. Maak een back-up van het register voordat u wijzigingen aanbrengt. Als er een probleem optreedt, kunt u het register altijd nog herstellen. Zie voor meer informatie over het maken van een back-up van het register een back-up maken en terugzetten in Windows.

 1. Klik op Start en vervolgens op Uitvoeren.

 2. Typ in het dialoogvenster openen de optie regedit en selecteer vervolgens OK.

 3. Zoek en selecteer de volgende registersubsleutel in de Register-editor:

  Voor Outlook 2019 en Outlook 2016: HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Office\16.0\Outlook\Preferences
  Voor Outlook 2013: HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Office\15.0\Outlook\Preferences
  Voor Outlook 2010: HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Office\14.0\Outlook\Preferences

 4. Wijs in het menu bewerken naar Nieuw en selecteer binaire waarde.

 5. Typ ABHiddenColumns en druk op ENTER.

 6. Klik in het rechterdeelvenster met de rechtermuisknop op ABHiddenColumns en selecteer vervolgens wijzigen.

 7. Typ in het vak Waardegegevens een waarde volgens de regels en richtlijnen in de volgende sectie (ABHiddenColumns waarden) en selecteer vervolgens OK.

 8. Sluit de Register-editor af.

Waarden in ABHiddenColumns

Als u een of meer kolommen wilt verbergen, selecteert u een of meer waarden uit de volgende tabel en combineert u vervolgens deze waarden met het volgende nummer:

0 # 00 00 00

Als u bijvoorbeeld de kolommen zakelijke telefoon, locatie en alias wilt verbergen, gebruikt u de volgende waarde voor de ABHiddenColumns registersleutel:

03 00 00 00 1F 00 08 3a 1F 00 19 3a 1F 00 00 3a

Notitie

 • De tijdelijke aanduiding voor het getalteken is een geheel getal tussen 1 en 6 dat gelijk is aan het aantal kolommen dat u wilt verbergen.
 • De kolom naam in het Adresboek kan niet worden verborgen.
Kolom ABHiddenColumns-waarde
Title 1F 00 17 3a
Telefoon (werk) 1F 00 08 3a
Locatie 1F 00 19 3a
E-mailadres 1F 00 Fe 39
Company 1F 00 16 3a
Alias 1F 00 00 3a
Afdeling 1F 00 18 3a

Meer informatie

ABHiddenColumnsMet de registersleutel kunt u deze kolommen alleen in het Adresboek verbergen. Nadat u deze kolommen in het Adresboek hebt verborgen, zijn deze ook beschikbaar in het dialoogvenster Eigenschappen . Het dialoogvenster Eigenschappen wordt weergegeven wanneer u dubbelklikt op een gebruikers vermelding in het Adresboek.

Als u deze kolommen wilt verbergen in het dialoogvenster Eigenschappen , wijzigt u de sjabloon Details in Exchange System Manager. Zie voor meer informatie over de sjabloon Details hoe u adres-en detail sjablonen kunt toevoegen, bewerken, wijzigen en terugzetten.

In de volgende tabel ziet u enkele toewijzingen van speciale velden tussen het Adresboek en het dialoogvenster Eigenschappen waarin de veldnamen van elkaar verschillen.

Adresboek Eigenschappen
Telefoon (werk) Phone
Locatie Office

De ABHiddenColumns waarden voor kolommen die kunnen worden verborgen, worden bepaald door de waarde van de EIGENSCHAPS-id en de gegevens type waarde voor de volgende eigenschappen te gebruiken.

Eigenschappen Eigenschaps-ID en gegevenstype
Title 2,1115 PidTagTitle
Canonieke naam: PidTagTitle
Eigenschaps-id : 0x3A17
Gegevenstype : PtypString, 0x001F
Telefoon (werk) 2,672 PidTagBusinessTelephoneNumber
Canonieke naam: PidTagBusinessTelephoneNumber
Eigenschaps-id : 0x3A08
Gegevenstype : PtypString, 0x001F
Locatie 2,874 PidTagOfficeLocation
Canonieke naam: PidTagOfficeLocation
Eigenschaps-id : 0x3A19
Gegevenstype : PtypString, 0x001F
E-mailadres 2,934 PidTagPrimarySmtpAddress
Canonieke naam: PidTagPrimarySmtpAddress
Eigenschaps-id : 0x39FE
Gegevenstype : PtypString, 0x001F
Company 2,689 PidTagCompanyName
Canonieke naam: PidTagCompanyName
Eigenschaps-id : 0x3A16
Gegevenstype : PtypString, 0x001F
Alias 2,570 PidTagAccount
Canonieke naam: PidTagAccount
Eigenschaps-id : 0x3A00
Gegevenstype : PtypString, 0x001F
Afdeling 2,663 PidTagDepartmentName
Canonieke naam: PidTagDepartmentName
Eigenschaps-id : 0x3A18
Gegevenstype : PtypString, 0x001F

Deze eigenschappen worden beschreven in de sectie [MS-OXPROPS]: Exchange Server-eigenschappenlijst document dat kan worden gedownload van het Microsoft Downloadcentrum:

Download het pakket [MS-OXPROPS] nu.

Microsoft heeft dit bestand gecontroleerd op virussen. Microsoft heeft de meest recente software voor virusopsporing gebruikt die beschikbaar was op de datum waarop het bestand is gepost. Het bestand wordt opgeslagen op beveiligings servers die niet-geautoriseerde wijzigingen in het bestand helpen voorkomen.

Zie voor meer informatie over het downloaden van Microsoft-ondersteuningsbestanden Microsoft-ondersteuningsbestanden verkrijgen via Online Services.