MAPI is de enige ondersteunde manier om profielen te wijzigen.

Oorspronkelijk KB-nummer:   266352

Samenvatting

De enige ondersteunde manier om MAPI-profielen via programmacode te wijzigen, loopt via uitgebreide MAPI. De waarden die in het register zijn geschreven, zijn niet gedocumenteerd en direct manipuleren van deze waarden via de Api's (Application Programming Interfaces) van het register worden niet ondersteund.

Meer informatie

Welke sleutels en waarden een MAPI-profiel vormen, zijn afhankelijk van de verschillende providers van het profiel. Aangezien providers niet verplicht zijn de eigenschappen te documenteren die ze schrijven of de relatie van de eigenschappen onderling, kunnen het wijzigen van deze waarden direct gevolgen hebben voor onvoorspelbare en ongewenste effecten.