Verouderde factureringsfrequentie wijzigen

Juiste rollen: beheerdersagent | Factureringsbeheerder | Globale beheerder

In dit artikel wordt beschreven hoe u de factureringsfrequentie van een abonnement wijzigt van jaarlijks naar maandelijks of maandelijks in jaarlijks.

Zie Wijzigingen in de factureringsfrequentie voor meer informatie over wijzigingen in de factureringsfrequentie, inclusief vereisten, wat er gebeurt wanneer u de factureringsfrequentie wijzigt en andere overwegingen.

Zie De factureringscyclus van een klantabonnement wijzigen in de documentatie voor ontwikkelaars van partnercentrum voor meer informatie over het wijzigen van de factureringsfrequentie met behulp van API's (Application Programming Interfaces).

Vereisten

Als u de factureringsfrequentie wilt wijzigen, moet u een partner in het CSP-programma (Cloud Solution Provider) zijn en moet elk abonnement in een volgorde het volgende zijn:

 • Actieve.
 • Een betaald abonnement.
 • Op de huidige prijslijst.
 • In dezelfde factureringscyclus.
 • Onderdeel van aanbieding op basis van licenties.
 • Deel van een actieve promotie (indien onderdeel van een promotie).

Verouderde factureringsfrequentie wijzigen

De factureringsfrequentie wordt gewijzigd op orderniveau. Nadat de factureringsfrequentie is gewijzigd, wordt de herziene factureringscyclus toegepast op alle abonnementen binnen die bestelling.

Gebruik de volgende stappen om de factureringsfrequentie van een onlineservice voor een klant te wijzigen:

 1. Meld u aan bij het partnercentrumdashboard en selecteer de tegel Klanten .

 2. Selecteer de klant waarvan u de factureringsfrequentie van het abonnement wilt wijzigen.

 3. Selecteer op de pagina van de klant het abonnement dat u wilt wijzigen. Let op de verlengingsdatum in het volgende voorbeeld:

  Screenshot of subscriptions view in Partner Center dashboard showing renewal date before changing billing frequency.

 4. Op de pagina Abonnementen ziet u de huidige factureringsfrequentie:

  Screenshot of Partner Center dashboard Details screen showing that the current billing frequency is monthly.

 5. Schuif omlaag en selecteer onder Factureringsfrequentie de optie Maandelijks of Jaarlijks:

  Screenshot of selecting monthly or annual billing in Partner Center dashboard

 6. Er wordt een bevestigingsvenster weergegeven met belangrijke informatie over het wijzigen van de factureringsfrequentie en een lijst met abonnementen die binnenkort worden gewijzigd. Selecteer OK om de wijziging aan te brengen.

  Screenshot of OK to change billing cycle window at Partner Center

 7. De nieuwe verlengingsdatum wordt weergegeven met de abonnementsgegevens van de gebruiker.

  Screenshot of Partner Center dashboard screen showing the changed renewal date

 8. U ziet de gewijzigde factureringsfrequentie in de abonnementsgegevens:

  Screenshot of Partner Center dashboard window showing changed billing frequency

Volgende stappen

Bekijk de volgende pagina's voor meer informatie over facturering en het wijzigen van de factureringsfrequentie: