Verschillende Partner Center REST URL-eindpunten voor gebruik in bepaalde landen of regio's

Van toepassing op: Partner Center | Partner Center beheerd door 21Vianet | Partner Center voor Microsoft Cloud Duitsland | Partner Center voor Microsoft Cloud for US Government

Partner Center is beschikbaar in verschillende landen en regio's over de hele wereld. Voor sommige versies van Partner Center zijn mogelijk verschillende eindpunten vereist om uw apps correct te laten werken.

In de volgende tabel worden de basis-URL's beschreven die moeten worden gebruikt met de verschillende versies van Partner Center:

Partner Center versie Basis-URL

Partner Center Partner Center voor Microsoft Cloud Duitsland
Partner Center for Microsoft Cloud for US Government
https://api.partnercenter.microsoft.com
Partnercentrum beheerd door 21Vianet https://partner.partnercenterapi.microsoftonline.cn

Notitie

De tokeninstantie voor Partner Center voor Microsoft Cloud Duitsland Azure AD Library is: https://login.microsoftonline.de.