Door de partner geleide beëindiging van een GDAP-relatie

Juiste rollen: Beheerderagent

Mogelijk moet u een gedetailleerde relatie met gedelegeerde beheerdersbevoegdheden (GDAP) beëindigen met een klant.

Een gedetailleerde beheerdersrelatie met een klant beëindigen

Voer de volgende stappen uit om de gedetailleerde beheerdersrelatie met een klant te beëindigen:

  1. Meld u aan bij het dashboard van het Partnercentrum. Selecteer Beheren en selecteer vervolgens de klant waarvan u de relatie wilt beëindigen.
  2. Selecteer Beheerdersrelaties en selecteer vervolgens de beheerdersrelatie die u wilt beëindigen.
  3. Selecteer Relatie beëindigen in het bevestigingsdialoogvenster.

Screenshot depicting the terminate relationships page.

Gebruikers die lid waren van de beveiligingsgroep die aan deze relatie zijn toegewezen, hebben geen toegang meer tot het beheren van services. Zowel de partner als de klant ontvangt e-mailbevestigingen van deze beëindiging.

Volgende stappen