Frequentie van gegevensvernieuwing

Juiste rollen: Rapportviewer-| Manager-rapportviewer

Partners hebben toegang tot de rapporten die beschikbaar zijn in het Partnercentrum Insights Werkruimte met behulp van de sectie Rapporten downloaden. Deze rapporten bevatten de onbewerkte gegevenssets. Voor de procedure voor het downloaden van de rapporten raadpleegt u het document Insights Rapportdashboard downloaden.

Introductie

De verschillende rapporten die beschikbaar zijn in de sectie Rapporten downloaden van Insights werkruimte hebben een andere frequentie voor het vernieuwen van gegevens.

De volgende tabel bevat de frequentie voor gegevensvernieuwing voor de verschillende rapporten:

Naam van gegevensset Frequentie van gegevensvernieuwing
CustomersAndTenants Vijf dagen
SeatsSubscriptionsAndRevenue Vijf dagen
AzureUsage Vier dagen
MSLearn Drie dagen
OfficeUsage Drie dagen
Profiel Eén dag
TrainingCompletions Vijf dagen
DynamicsUsage Drie dagen
CompetencySummaryHistory Vijf dagen
PowerBIUsage Drie dagen
EMSUsage Drie dagen
CompetencyPerformanceRequirement Vijf dagen
ResellerPerformance Vijf dagen
CLASAgreementRenewalsPropensity Zeven dagen
CLASAzurePropensity Zeven dagen
CLASD365Propensity Zeven dagen
CLASM365Propensity Zeven dagen
TeamsUsage3PApps Drie dagen
TeamsUsageWorkload Drie dagen
TeamsUsageMeetingsAndCalls Drie dagen

Volgende stappen

Zie Rapporten downloaden voor meer informatie.