MPN-voordelen - Software

Juiste rollen: globale beheerder | MPN-partnerbeheerder

Overzicht

In dit artikel worden de on-premises softwarevoordelen beschreven die beschikbaar zijn voor partners vanuit partnercentrum. Als u alle softwareproducten wilt zien waarvoor u recht hebt als onderdeel van uw actieve inschrijvingsaanbieding, meldt u zich aan bij Partner Center Benefits.

Softwareproducten en productcodes beheren

Selecteer het gewenste softwareproduct en zoek de specifieke instructies voor elk product door te klikken op het vervolgkeuzelijstsymbool in overeenstemming met de productnaam.

Als voor een product een productcode is vereist voor de installatie, wordt u gevraagd een productcode in te voeren tijdens het installatieproces. U kunt het deelvenster in partnercentrum openen waar u de versie van de software hebt gekozen die u wilt downloaden.

Productactivering is vereist voor Windows Server- en clientbesturingssystemen en alle Microsoft Office clienttoepassingen. Niet alle producten vereisen productactivering.

Software product benefits available to you on MPN.

Hoe activeringen worden geteld

Het aantal activeringen dat wordt geteld op basis van een productcode, is gebaseerd op de volgende scenario's

  • Als de software op een nieuwe computer is geïnstalleerd, wordt het aantal productactiveringen op basis van de sleutel met één verhoogd.

  • Als de software is geïnstalleerd op dezelfde computer zonder belangrijke hardwarewijzigingen, wordt productactivering niet meegeteld voor de productcode.

  • Als de software is geïnstalleerd op dezelfde computer met aanzienlijke hardwarewijzigingen, wordt productactivering meegeteld voor de productcode.

Scenario’s voor probleemoplossing

  • Bericht 'Er zijn geen verdere details beschikbaar' weergegeven voor de voordelen van CALs(Windows Server Client Access License)

    CAL's zijn geen downloadbaar product en zijn niet editiespecifiek. De activering van CAL's wordt beheerd op het Server-product zelf.

  • U ontvangt een bericht waarin wordt aangegeven dat u de maximaal beschikbare activeringen voor een productcode hebt bereikt bij het activeren van software.

    U krijgt een specifiek aantal activeringen per product via de voordelen van het MPN-lidmaatschap. Als u het maximum aantal activeringen hebt bereikt of overschreden, kunt u niet meer licenties activeren met behulp van de opgegeven productcode.

Notitie

Licentiesleutels voor Office Professional Plus 2019 verkregen via IUR-licenties (Internal Use Rights) in partnercentrum werken niet wanneer ze zijn geïnstalleerd op macOS.

Volgende stappen